Innfører reiseråd for Shanghai

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Shanghai som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet innføres på grunn av nedstengningen og de strenge koronarestriksjonene som ble innført 1. april.

Shanghai har vært fullstendig nedstengt i snart fire uker med strenge bevegelsesrestriksjoner som blant annet gjør det vanskelig å få tak i mat og helsehjelp. Det er uvisst når nedstengningen oppheves. Det vil være vanskelig å reise inn og ut av Shanghai så lenge nedstengingen pågår.

Da det globale reiserådet ble opphevet i oktober 2021 ble det samtidig besluttet at Utenriksdepartementet i særskilte tilfeller kan innføre nye reiseråd for enkelte land og områder som følge av pandemien, blant annet i tilfeller der omfattende restriksjoner kan få alvorlige følger for reisende. De strenge tiltakene som er innført og opprettholdt over tid i Shanghai gjør at vi innfører følgende reiseråd:

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Shanghai som ikke er strengt nødvendige.

Dersom du planlegger en reise til andre deler av Kina anbefaler vi at du holder deg oppdatert om UDs reiseinformasjon, enten i appen Reiseklar eller på Utenriksdepartementets nettsider.