Kina - reiseinformasjon

Som følge av covid-19-pandemien opprettholdes fortsatt smittebegrensende tiltak og restriksjoner mange steder på det kinesiske fastlandet, i Hongkong og Macau samt Taiwan. Tilreisende må påregne meget strenge karanteneordninger, temperaturkontroller og andre tiltak (bl.a. nukleinsyretest og krav om nedlastning av sporingsapplikasjon) ved ankomst. Kinesiske myndigheter har innført midlertidige krav og begrensninger for utenlandske statsborgeres innreise, i tillegg til midlertidige store begrensninger på internasjonal flytrafikk til og fra Kina. Eventuelle reisende bør kontakte sin reiseoperatør og sjekke lokale karantenebestemmelser ved reisemålet nøye før avreise. Norske borgere på reise til/i Kina bør registrere seg på www.reiseregistrering.no, følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper. Se mer under «Helse».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Helse

Koronavirus (covid-19): Covid-19 fortsetter å bli påvist flere steder i Kina. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært situasjonen som en global pandemi. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Utenriksdepartementets reiseråd (over) er basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende som følge av virusutbruddet. UD oppfordrer norske reisende til å registrere seg på www.reiseregistrering.no, slik at vi har mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post dersom det skjer en alvorlig hendelse. Hvis du har behov for konsulær bistand, må du ta direkte kontakt med ambassaden i Beijing eller UDs operative senter (+47 23 95 00 00 / UDops@mfa.no).

Som følge av covid-19-pandemien har kinesiske myndigheter innført til dels strenge smittebegrensende tiltak og restriksjoner. I takt med bedring i smittesituasjonen har det foregått en gradvis oppmykning av eksisterende restriksjoner, men i forbindelse med nye, lokale smitteutbrudd gjeninnfører kinesiske myndigheter strenge kontroll- og karantenerestriksjoner i deler av landet.

Dette inkluderer bevegelses- og transportrestriksjoner, krav om nedlastning av sporingsapper, kontrollposter ved inn- og utreiser til større og mindre byer, samt pålegg om karantene og isolasjon for tilreisende fra utlandet eller innenlands høyrisiko-områder. Dersom man under opphold i Kina får påvist covid-smitte, må man regne med svært inngripende tiltak, herunder sykehusinnleggelse på isolat.

Flypassasjerer som skal reise til Kina, er påkrevd å dokumentere negativ covid-19-test (nukleinsyretest) og negativ blodprøve som påviser eventuelle antistoffer. Begge testene må være tatt innen 48 timer før man går om bord i flyet i Norge, og passasjerer må få godkjent dokumentasjonen av Kinas ambassade/konsulat før avreise.

Det er i tillegg krav om å gjennomføre samme tester og innhente godkjenning fra Kinas ambassade/konsulat i landet der man mellomlander, innen 48 timer før man går om bord i flyet til Kina. Se flere detaljer på nettsidene til Kinas ambassade i Oslo. Det må forventes at kravene vil gjøre det svært tungvint for norske borgere å reise til Kina.   

Kinesiske myndigheter har innført begrensninger på internasjonal flytrafikk til og fra Kina. Alle flyselskaper, deriblant SAS, har enten innstilt eller redusert sine flyvninger til og fra Kina. Transitt i tredjeland ved flyvninger til Beijing er nå meget krevende, og i flere land er dette ikke mulig å gjennomføre. Muligheter for transitt må sjekkes meget nøye før reisen.. I Hongkong er det inntil videre lagt ned forbud mot innreise for alle som ikke er fastboende, og transittmuligheter (mellomlanding) er svært begrenset.

Tilreisende fra utlandet må gjennomføre karantene på minst 14 dager i spesielt utpekte hotell, og må avlegge flere nukleinsyretester ved ankomst, underveis i og mot slutten av karanteneperioden.

I enkelte byer og provinser, blant annet Shanghai og Guangzhou, etterfølges karanteneoppholdet av syv dager med helseobservasjon, med daglig rapportering av temperatur og ytterligere nukleinsyretester. Har den tilreisende ikke bolig i ankomstbyen, må de syv dagene med helseobservasjon tilbringes på karantenehotellet.

I Beijing og Hongkong er karantenetiden 21 dager på hotell.

Karanteneordningene kan endres på kort varsel. De kan oppleves som inngripende og omfattende og kan også medføre betydelige ulemper og kostnader. I tillegg må det påregnes temperaturkontroller og andre tiltak (bl.a. krav om nedlastning av en sporingsapplikasjon) ved ankomst til Kina.

Reisende som må oppholde seg i karantenehotell, oppfordres til å gjøre seg kjent med brannsikkerheten (nødutganger, brannalarm m.m.) ved ankomst.

Karantenebestemmelsene og andre restriksjoner vil også kunne begrense norske myndigheters mulighet for å yte konsulær bistand til norske borgere ved reise til/fra/i Kina.

Norske borgere som velger å reise til/fra/i Kina bør følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjoner. På ambassaden i Beijings hjemmesider finner du nyttig informasjon, også lokal kontaktinformasjon på engelsk fra kinesiske provinser og regioner.

***

Standarden på sykehus i Kina kan være dårlige utenfor de største byene. Standarden på internasjonale sykehus i de større byene er derimot god, og det anbefales å bruke disse så langt det lar seg gjøre. Sykebehandling i Kina er ikke gratis, og skulle medisinsk evakuering bli nødvendig må det forventes en svært høy regning. Reisende oppfordres derfor til enhver tid å ha gyldig reiseforsikring.

I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Kina. 

Vannet i springen må ikke drikkes. Frukt og grønnsaker bør vaskes, ellers kan man spise det meste så lenge det er kokt/stekt. Sanitærforholdene på mindre restauranter kan være dårlige.

Denguefeber forekommer i sydlige deler av Kina, spesielt i perioder med mye nedbør. Dengue er en virussykdom som smitter via mygg, og det finnes ingen vaksine. Den sikreste måten å forhindre smitte er å beskytte seg mot myggstikk. For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Luftforurensningen er alvorlig i flere kinesiske byer, spesielt i vintersesongen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser..


Sikkerhet

Utenriksdepartementet anbefaler at alle som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Kina om å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Reiseregistreringen erstatter tidligere registrering av norske borgere ved ambassade eller generalkonsulat. Registreringen tar bare noen få minutter å gjennomføre. 

Lokale nødnummer: Politi 110, brannvesen 119, ambulanse 120, trafikkulykke 122   

Trafikk:Trafikksituasjonen i Kina kan framstå som kaotisk og det er mange ulykker på kinesiske veier. Det er ikke tillatt i Kina å kjøre bil med norsk førerkort. Som fotgjenger er det svært viktig å se seg godt for fordi bilister ikke stopper for folk i fotgjengerfeltet. Det er lav ulykkefrekvens med tog og fly.

Demonstrasjoner: Uroen i Hongkong har roet seg det siste året. Situasjonen er imidlertid fremdeles uforutsigbar. Reisende og fastboende oppfordres til å utvise forsiktighet og ta nødvendige forholdsregler, holde seg orientert om hvilke områder som er mest utsatt for demonstrasjoner, generelt holde seg unna store folkemengder, samt følge råd fra lokale myndigheter.

Terror: Det er en viss risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden, også i Kina. Politiske og etniske spenninger kan føre til uroligheter og voldelige protester. Risikoen for terrorangrep regnes for å være noe høyere i Xinjiang-provinsen enn ellers i Kina. Kina ble rammet av tre større terrorangrep i 2014 hvorav to fant sted i Xinjiang.

Kriminalitet: Utlendinger blir sjelden utsatt for vold. Det er en viss risiko for lommetyveri, spesielt på populære turiststeder. Vær spesielt oppmerksom på faren for svindel og utpressing i visse turistområder. Det finnes falske sedler i omløp i Kina.

Tap av pass: Tap av pass må alltid meldes med en gang til lokal politistasjon som utsteder en politirapport. Denne rapporten er nødvendig for å få utstedt utreisevisum fra Exit Entry Administration Bureau.  (For Shanghai gjelder det kun å rapportere hendelsen til Exit Entry Administration Bureau). Stasjonene i Kina kan heller ikke utstede nødpass eller vanlig pass uten denne rapporten.

Nasjonal sikkerhetslov i Hongkong: 1. juli 2020 trådte en ny lov for Hongkong i kraft, som inneholder straffebestemmelser om separatisme, undergravende virksomhet, terrorvirksomhet og samarbeid med fremmede stater. Strafferammen er på inntil livstid i fengsel. Straffebestemmelsene er uklart definert og gjelder også for handlinger foretatt av utlendinger utenfor Hongkong. Utlendinger kan deporteres ved brudd på loven, enten som eneste straff eller som tilleggsstraff. Det kan ikke utelukkes at også utenlandske borgere kan bli berørt av tiltak under loven.

Naturkatastrofer: Det er risiko for orkaner og regntid i de sørøstlige provinsene i Kina og oversvømmelser langs Yangtse-floden i sommermånedene.

Det er risiko for tyfoner i høstmånedene særlig i de sørøstlige provinsene.

Det er risiko for jordskjelv i flere deler av landet, særlig i provinsene Xinjiang, Qinghai, Sichuan og Yunnan, og også i områder rundt Beijing.

.


Innreise

Som følge av covid-19-pandemien har kinesiske myndigheter innført svært strenge, midlertidige visum- og innreiserestriksjoner. Disse har fremdeles gyldighet. Se detaljert informasjon under avsnittet ‘Helse’.

Norske borgere som planlegger reise til Kina, både forretnings- og turistreisende, oppfordres til å søke visum i god tid. Videre spørsmål angående visumsøknad og ventetid bes rettet til den kinesiske ambassaden i Oslo, som ansvarlig myndighet for behandling av nordmenns visumsøknader til Kina.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Kina. Norske borgere som planlegger reise til Kina oppfordres til å søke visum i god tid. Det er ikke er mulig å utstede midlertidig innreisetillatelse på flyplassene i Kina for norske borgere som ikke har visum eller har ugyldig visum. Ved innreise til Kina og ved reiser i regionen må passet være gyldig minst seks måneder etter hjemkomst.

Nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kan ikke brukes for innreise til Kina.

For mange lands borgere gis 72-timers visumfri innreise til enkelte av de store byene, men Norge er ikke inkludert i denne regelen. Norske borgere kan imidlertid oppholde seg på flyplassen inntil 24 timer ved transitt (men man må ha gyldig flybillett som viser reise ut av Kina innen den tid).

Det gjøres oppmerksom på at spesielle innreiseregler gjelder om man ankommer Kina med privat kjøretøy som motorsykkel eller bil. Det anbefales at man sjekker reglene for dette nøye og i god tid før avreise gjennom den kinesiske ambassaden i Oslo og/eller lokale reisebyrå i området hvor man planlegger å krysse grensen til Kina. Det kreves vanligvis mye papirarbeid i forkant av denne typen innreiser.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige. Vi anbefaler norske borgere å ta kontakt med kinesiske myndigheter for informasjon om gjeldende visumpraksis til Kina. Se den kinesiske ambassadens hjemmesider.

Alle utlendinger må registrere sin bostedsadresse i Kina ved den lokale politistasjonen innen 24 timer etter ankomst til landet. Om du bor på hotell, gjør hotellet registreringen for deg. Mangel på registrering kan føre til bøter.

Hongkong og Macau: Det er ikke visumplikt for norske borgere til Hongkong og Macau ved opphold inntil 90 dager. Dersom man ønsker å reise mellom fastlands-Kina og Hongkong eller Macau, regnes dette som en utreise/innreise. Vær derfor oppmerksom på at du trenger visum med flere innreiser (såkalte double eller multiple entry visum), dersom du skal reise tilbake til Kina. 

Hvis du allerede befinner deg i Hongkong og ikke har visum til Kina, kan du levere søknad til følgende kontor:  

Chinese Visa Application Service Center, 20/F AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hongkong. Tel: (852) 2992 1999, e-post: hongkongcenter@visaforchina.org, se også kontorets nettside.

Hainan: Nordmenn som reiser på gruppeturer eller som individuelle turister kan oppholde seg visumfritt inntil 30 dager på Hainan. Reisene må være organisert av reisebyråer som er godkjent av kinesiske National Tourism Administration og som er registrert på Hainan. Vanlig reisende må søke om visum på forhånd.

For mer informasjon om visumfri innreise til Hainan:

 • Exit & Entry Administration Division of Public Security Bureau of Haikou City
  Tel: + 86 898 31652059, e-post: HK68590746@163.com
 • Exit & Entry Administration Division of Public Security Bureau of Sanya City
  Tel: + 86 898 88869902, e-post: sanyaerj@163.com

Godkjente reisebyråer som kan håndtere visumfri innreise, anbefalt av Hainan Travel Agency Association:

 • Hainan Kangtai Travel Co., Ltd.
  Tel: + 86 898 65250603, e-post: ganm@wuaking.com
 • Hainan Liaoyang International Travel Service
  Tel: + 86 898 66776932, e-post: 123156383@qq.com
 • China Travel International Sanya Co., Ltd,
  Tel: + 86 (0) 186 89876969, e-post: danny_ji@yeah.net
 • Hainan Classical Holiday Travel Service Co., Ltd,
  Tel: + 86 898 66160197, e-post: 1252301679@qq.com

Tibet: Det kreves en egen innreisetillatelse (Tibet Entry Permit) for reiser til Tibet Autonomous Region. Søknader om slik innreisetillatelse gjøres vanligvis gjennom spesialiserte reisebyråer i Kina. Reiser utenfor Lhasa krever ofte separate tillatelser. I enkelte perioder gis ingen tillatelser, særlig i tiden rundt religiøse festivaler i februar og mars. Reiser uten nødvendige tillatelser kan føre til bøter, fengsling og deportasjon.

Taiwan: Den norske ambassaden i Singapore dekker Taiwan.

Fra 31. januar 2020 er det visumfrihet for reiser inntil 90 dager for norske statsborgere..


Praktisk informasjon

Språkbarriere: Fortsatt er det veldig få taxisjåfører som snakker engelsk, så det kan lønne seg å få viktige adresser skrevet ned på kinesisk (med kinesiske tegn). Hotell og restauranter har ofte visittkort tilgjengelig hvor adressen er oppgitt på kinesisk. Mange restauranter har meny kun på kinesisk, og betjeningen snakker ofte lite eller ikke noe engelsk (avhengig av restaurantens størrelse og plassering).

Valuta og betaling: Mobilbetaling via app er svært utbredt, og brukes nesten utelukkende, spesielt i de store byene. Dette kan være vanskelig å gjennomføre med utenlandsk bankkort, og man må derfor være forberedt på å bruke kontanter. Minibanker som aksepterer Visa, Mastercard og andre bankkort er utbredt. Utenlandske kort kan anvendes på enkelte større hoteller, restauranter og kjøpesentre i de store byene.

Blokkerte nettsider: Diverse nettsider og apper, som Gmail, Google, Twitter, Youtube, WhatsApp, Instagram, Facebook m.m., er blokkert i Kina.

Norges ambassade og konsulater i Kina

Den norske ambassaden i Beijing
Telefon: +86 10 8531 9600
E-post: emb.beijing@mfa.no
Nettsider: https://www.norway.no/en/china/

Det norske generalkonsulatet i Shanghai
Telefon: + 86 21 6039 7500
E-post: cg.shanghai@mfa.no
Nettsider: https://www.norway.no/en/china/norway-china/shanghai/

Det norske generalkonsulatet i Guangzhou
Telefon: +86 20 3811 3188
E-post: cg.guangzhou@mfa.no
Nettsider: https://www.norway.no/en/china/norway-china/consulate-general-in-guangzhou/

Det norske honorærkonsulatet i Hongkong
Telefon: +852 2546 9881
E-post: hong-kong@norwayconsulate.com
Nettsider: https://www.norway.no/en/china/norway-china/honorary-consulate-in-hong-kong/

Ved akutt behov for hjelp, kan nordmenn i Kina ringe ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou direkte.

Utenfor arbeidstid overføres samtalen til Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. UDops er åpent hele døgnet. Man kan også ringe via Utenriksdepartementets sentralbord på (+47) 23 95 00 00.