Kina - reiseinformasjon

Kina opprettholder strenge smittebegrensende tiltak mot covid-19, og det er svært få flyvninger inn og ut av landet. Tilreisende må være forberedt på et strengt karanteneregime og sju til ti dager på karantenehotell ved ankomst. Dersom man får påvist covid-19-smitte under opphold i Kina, følger innleggelse på sykehus eller karantenesenter og langvarig isolasjon. Reisende må regne med å måtte PCR-teste seg hver 72. time eller oftere under oppholdet i Kina. De ulike kravene gjør det svært krevende å reise til Kina. Vi oppfordrer alle norske borgere til å gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet og behovet for å reise.

Kinesiske myndigheter har innført midlertidige krav og begrensninger for utenlandske statsborgeres innreise i forbindelse med covid-19-pandemien. Kinesiske myndigheter er meget restriktive med å utstede visum til besøkende. Turistvisum utstedes ikke.

Innreise: Flypassasjerer som skal reise til Kina må kunne dokumentere to negative covid-19-tester (nukleinsyretest) før ombordstigning i flyet fra Norge. Den første testen må tas innen 48 timer før avreise, den andre innen 24 timer før avreise. Testene må gjennomføres på to ulike, godkjente teststeder. Passasjerer må få godkjent dokumentasjonen av Kinas ambassade/konsulat før avreise.

Det er i tillegg krav om å gjennomføre nukleinsyretester og å innhente godkjennelse fra Kinas ambassade/konsulat i landet der man mellomlander før ombordstigning i flyet til Kina. Reglene endres på kort varsel, og det er viktig å holde seg oppdatert om detaljene på nettsidene til Kinas ambassade i Oslo - Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Norway, og i landet man har transitt. De ulike kravene gjør det svært tungvint for norske borgere å reise til Kina.   

Kinesiske myndigheter har innført begrensninger på internasjonal flytrafikk til og fra Kina. Alle flyselskaper har redusert sine flyvninger til og fra Kina. Norske borgere må fly fra Norge til Kina med kun én mellomlanding. Transitt i tredjeland ved flyvninger til Beijing er meget krevende, og i noen land er dette ikke mulig å gjennomføre. Muligheter for transitt må sjekkes meget nøye før reisen. 

Karantene: Tilreisende fra utlandet må gjennomføre isolasjonskarantene på sju til ti dager på myndighetsdefinerte hotell. I tillegg kommer PCR-testing, temperaturkontroller, nedlasting av sporingsapper og andre tiltak ved ankomst, underveis i og mot slutten av karanteneperioden.

I de fleste byer og provinser, blant annet Beijing, Shanghai og Guangzhou, etterfølges sju dagers hotellkarantene av tre dager med hjemmekarantene, med daglig rapportering av temperatur og ytterligere nukleinsyretester. Har den tilreisende ikke bolig i ankomstbyen, må de tre dagene med hjemmekarantene tilbringes på hotellet, totalt ti dager.

Karanteneregimet kan endres på kort varsel, og kan implementeres forskjellig i ulike ankomstbyer. Det kan oppleves som meget inngripende og omfattende, og kan også medføre betydelige ulemper og kostnader. Det er varierende standard på karantenehotellene. Familiemedlemmer kan ikke regne med å få gjennomføre karantene på samme rom. I tillegg må det påregnes temperaturkontroller og andre tiltak (bl.a. krav om nedlastning av en sporingsapplikasjon) ved ankomst til Kina.

Reisende som må oppholde seg på karantenehotell oppfordres til å gjøre seg kjent med brannsikkerheten (nødutganger, brannalarm m.m.) ved ankomst.

Karantenebestemmelsene og andre restriksjoner begrenser også norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til norske borgere ved reise til, fra og innen Kina.

Visum: Norske borgere trenger visum for opphold i Kina. Norske borgere som planlegger reise til Kina oppfordres til å søke visum i god tid. Det er ikke mulig å utstede midlertidig innreisetillatelse på flyplassene i Kina for norske borgere som ikke har visum eller har ugyldig visum. Ved innreise til Kina og ved reiser i regionen må passet være gyldig minst seks måneder etter hjemkomst.

Nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kan ikke brukes for innreise til Kina. Kinesiske myndigheter er grunnet covid-19-pandemien meget restriktive med å utstede visum til besøkende. Turistvisum utstedes ikke.

Registrering hos lokal politistasjon ved ankomst: Alle utlendinger må registrere sin bostedsadresse i Kina ved den lokale politistasjonen innen 24 timer etter ankomst til landet. Om du bor på hotell, gjør hotellet registreringen for deg. Mangel på registrering kan føre til bøter.

Hongkong og Macau: For innreise til Hongkong er det for norske borgere krav om å være fullvaksinert og man må deklarere negativ hurtigtest innen 24 timer før avreise. Det er obligatorisk PCR-testing på flyplassen ved ankomst. Det er ikke krav om karantene eller isolasjon, men man må gjennomgå såkalt helsemonitorering de første syv dagene etter ankomst. Dette innebærer daglige hurtigtester og totalt tre PCR-tester i perioden. Man får lov til å gå ut av hotell/egen bolig, men de tre første dagene vil det være restriksjoner på inngang til offentlige steder og restauranter. Dette reguleres gjennom en app som er obligatorisk å laste ned. Appen vil gi rød status og isolasjonskrav etter gjeldende lokale regler dersom man tester positivt på hurtigtest eller PCR-test.

Det er ikke visumplikt for norske borgere til Hongkong og Macau ved opphold inntil 90 dager. Dersom man ønsker å reise mellom Fastlands-Kina og Hongkong eller Macau, regnes dette som en utreise/innreise. Vær derfor oppmerksom på at du trenger visum med flere innreiser (såkalte double eller multiple entry-visum), dersom du skal reise til og fra Hongkong eller Macau fra Fastlands-Kina. 

Hvis du allerede befinner deg i Hongkong og ikke har visum til Kina, kan du levere søknad til følgende kontor:  

Chinese Visa Application Service Center, 20/F AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hongkong. Tel: (852) 2992 1999, e-post: hongkongcenter@visaforchina.org, se også kontorets nettside.

Hainan: Nordmenn som reiser på gruppeturer eller som individuelle turister kan oppholde seg visumfritt inntil 30 dager på Hainan. Reisene må være organisert av reisebyråer som er godkjent av kinesiske National Tourism Administration og som er registrert på Hainan. Vanlig reisende må søke om visum på forhånd.

Tibet: Det kreves en egen innreisetillatelse (Tibet Entry Permit) for reiser til Tibet Autonomous Region. Søknader om slik innreisetillatelse gjøres vanligvis gjennom spesialiserte reisebyråer i Kina. Reiser utenfor Lhasa krever ofte separate tillatelser. I enkelte perioder gis ingen tillatelser, særlig i tiden rundt religiøse festivaler i februar og mars. Reiser uten nødvendige tillatelser kan føre til bøter, fengsling og deportasjon.

Taiwan: Den norske ambassaden i Singapore dekker Taiwan.

Trafikk: Trafikksituasjonen i Kina kan framstå som kaotisk, og det er mange ulykker på kinesiske veier. Det er ikke tillatt i Kina å kjøre bil med norsk førerkort. Som fotgjenger er det svært viktig å se seg godt for fordi bilister ikke stopper for folk i fotgjengerfeltet. Det er lav ulykkefrekvens med tog og fly.

Demonstrasjoner: Uroen i Hongkong har roet seg de siste årene. Fastboende oppfordres til å utvise forsiktighet og ta nødvendige forholdsregler, holde seg orientert om hvilke områder som er mest utsatt for demonstrasjoner, generelt holde seg unna store folkemengder, samt følge råd fra lokale myndigheter.

Terror: Det er en viss risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden, også i Kina. Politiske og etniske spenninger kan føre til uroligheter og voldelige protester. Risikoen for terrorangrep regnes for å være noe høyere i Xinjiang-provinsen enn ellers i Kina. Kina ble rammet av tre større terrorangrep i 2014 hvorav to fant sted i Xinjiang.

Koronavirus (covid-19): Som følge av covid-19-pandemien har kinesiske myndigheter innført til dels svært strenge smittebegrensende tiltak og restriksjoner. I forbindelse med nye, lokale smitteutbrudd innfører kinesiske myndigheter strenge kontroll- og karantenerestriksjoner i deler av landet.

Det har vært større smitteutbrudd i Shanghai og flere andre byer som har medført omfattende nedstengninger. Nedstengningen innebærer bl.a. portforbud og stans i offentlig transport. Mat- og drikkevarer kan være vanskelig tilgjengelig.

Det er strenge innenlands bevegelses-, reise- og karantenerestriksjoner i hele Kina. Man må regne med å måtte PCR-teste seg hver 72. time eller oftere for å kunne bevege seg fritt rundt og få adgang til butikker, restauranter og offentlige steder. Det er obligatorisk å laste ned og bruke sporingsapper. Det er kontrollposter ved inn- og utreise til større og mindre byer, samt pålegg om karantene og isolasjon for reisende som vender hjem fra innenlands risiko-områder. Man risikerer også å bli sittende fast dersom det oppstår større smitteutbrudd i byen man oppholder seg i.

Dersom man under opphold i Kina får påvist covid-19-smitte, må man regne med svært inngripende tiltak. Man kan ikke velge sykehus eller isolere seg hjemme, men vil bli plassert på et spesialisert sykehus eller karantenesenter. Isolasjonen kan bli langvarig. Å reise med barn til Kina bør vurderes nøye sett i lys av faren for at familier risikerer å bli splittet dersom noen tester positivt.

Norske borgere som velger å reise til, fra og i Kina, bør følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjoner.  På ambassaden i Beijings hjemmesider finner du nyttig informasjon, også lokal kontaktinformasjon på engelsk fra kinesiske provinser og regioner.

***

Sykehusstandard: Standarden på sykehus i Kina kan være dårlig utenfor de største byene. Standarden på internasjonale sykehus i de større byene er derimot god, og det anbefales å bruke disse så langt det lar seg gjøre. Sykehusbehandling i Kina er ikke gratis. Skulle medisinsk evakuering bli nødvendig, må det forventes en svært høy regning. Reisende oppfordres derfor til enhver tid å ha gyldig reiseforsikring.

Vaksiner: I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Kina. 

Vann: Vannet i springen må ikke drikkes. Frukt og grønnsaker bør vaskes, ellers kan man spise det meste så lenge det er kokt/stekt. Sanitærforholdene på mindre restauranter kan være dårlige.

Denguefeber: Denguefeber forekommer i sydlige deler av Kina, spesielt i perioder med mye nedbør. Dengue er en virussykdom som smitter via mygg, og det finnes ingen vaksine. Den sikreste måten å forhindre smitte er å beskytte seg mot myggstikk. For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmeside. 

Luftforurensning: Luftforurensningen er alvorlig i flere kinesiske byer, spesielt i vintersesongen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.

Utlendinger blir sjelden utsatt for vold. Det er en viss risiko for lommetyveri, spesielt på populære turiststeder. Vær spesielt oppmerksom på faren for svindel og utpressing i visse turistområder. Det finnes falske sedler i omløp i Kina.

Tap av pass: Tap av pass må alltid meldes med en gang til lokal politistasjon som utsteder en politirapport. Denne rapporten er nødvendig for å få utstedt utreisevisum fra Exit Entry Administration Bureau.  (For Shanghai gjelder det kun å rapportere hendelsen til Exit Entry Administration Bureau). Stasjonene i Kina kan heller ikke utstede nødpass eller vanlig pass uten denne rapporten.

Vind og regn: Det er risiko for orkaner og regntid i de sørøstlige provinsene i Kina og oversvømmelser langs Yangtse-floden i sommermånedene.

Det er risiko for tyfoner i høstmånedene særlig i de sørøstlige provinsene. 

Jordskjelv: Det er risiko for jordskjelv i flere deler av landet, særlig i provinsene Xinjiang, Qinghai, Sichuan og Yunnan, og også i områder rundt Beijing.

Språkbarriere: Fortsatt er det veldig få taxisjåfører som snakker engelsk, så det kan lønne seg å få viktige adresser skrevet ned på kinesisk (med kinesiske tegn). Hotell og restauranter har ofte visittkort tilgjengelig hvor adressen er oppgitt på kinesisk. Mange restauranter har meny kun på kinesisk, og betjeningen snakker ofte lite eller ikke noe engelsk (avhengig av restaurantens størrelse og plassering).

Valuta og betaling: Mobilbetaling via app er svært utbredt, og brukes nesten utelukkende, spesielt i de store byene. Dette kan være vanskelig å gjennomføre med utenlandsk bankkort, og man må derfor være forberedt på å bruke kontanter. Minibanker som aksepterer Visa, Mastercard og andre bankkort er utbredt. Utenlandske kort kan anvendes på enkelte større hoteller, restauranter og kjøpesentre i de store byene.

Blokkerte nettsider: Diverse nettsider og apper, som Gmail, Google, Twitter, Youtube, WhatsApp, Signal, Instagram, Facebook samt enkelte norske medier, er blokkert i Kina. 

Nasjonal sikkerhetslov i Hongkong: 1. juli 2020 trådte en ny lov for Hongkong i kraft, som inneholder straffebestemmelser om separatisme, undergravende virksomhet, terrorvirksomhet og samarbeid med fremmede stater. Strafferammen er på inntil livstid i fengsel. Straffebestemmelsene er uklart definert og gjelder også for handlinger foretatt av utlendinger utenfor Hongkong. Utlendinger kan deporteres ved brudd på loven, enten som eneste straff eller som tilleggsstraff. Det kan ikke utelukkes at også utenlandske borgere kan bli berørt av tiltak under loven.

LHBTI: Homoseksualitet er ikke forbudt i Kina, men Kina har heller ikke lovgivning som anerkjenner LHBTI-minoriteter, eller beskytter mot diskriminering.

Lokale nødnummer: Politi 110, brannvesen 119, ambulanse 120, trafikkulykke 122  

Norges ambassade og konsulater i Kina

Den norske ambassaden i Beijing
Telefon: +86 10 8531 9600
E-post: emb.beijing@mfa.no
Nettsider

Det norske generalkonsulatet i Shanghai
Telefon: + 86 21 6039 7500
E-post: cg.shanghai@mfa.no
Nettsider

Det norske generalkonsulatet i Guangzhou
Telefon: +86 20 3811 3188
E-post: cg.guangzhou@mfa.no
Nettsider

Det norske honorærkonsulatet i Hongkong
Telefon: +852 2546 9881
E-post: hong-kong@norwayconsulate.com
Nettsider

Ved akutt behov for hjelp, kan nordmenn i Kina ringe ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou direkte.

Utenfor arbeidstid overføres samtalen til Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. UDops er åpent hele døgnet. Man kan også ringe via Utenriksdepartementets sentralbord på (+47) 23 95 00 00.

Kina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kina.