Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kina - reiseinformasjon

De fleste reiser til Kina er trygge og uten spesielle problemer. Utlendinger blir sjelden utsatt for vold, men det er en viss risiko for lommetyveri og svindel, spesielt på populære turiststeder.

Snarveier:

Sikkerhet

Fra og med juni 2019 har det vært avholdt en rekke demonstrasjoner på ulike steder i Hongkong. Demonstrasjonene har som oftest funnet sted i helgene og har ved enkelte anledninger ført til sammenstøt mellom politi og demonstranter. Demonstrasjonene har til tider hatt innvirkning på kollektivtrafikk og generell fremkommelighet i byen inkludert Hongkongs flyplass. Reisende oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler, holde seg unna store folkemengder samt følge råd fra lokale myndigheter.

De fleste reiser til Kina er trygge og uten spesielle problemer. Utlendinger blir sjelden utsatt for vold, men se likevel avsnittet nedenfor om kriminalitet (ran). Det er en viss risiko for lommetyveri, spesielt på populære turiststeder. Pass godt på pass og lommebok. Tap av pass må alltid meldes med en gang til lokal politistasjon som utsteder en politirapport. (For Shanghai gjelder det kun å rapportere hendelsen til Exit Entry Administration Bureau). Denne rapporten er nødvendig for å få utstedt utreisevisum fra Exit Entry Administration Bureau.

Stasjonene i Kina kan heller ikke utstede nødpass eller vanlig pass uten denne rapporten. Det anbefales alltid å oppbevare kopi av pass, visum og kredittkort separat fra originalene. Vær klar over at kinesisk politi til enhver tid kan kreve at du framlegger originalt pass. Norske borgere må ha gyldig reiseforsikring før innreise til Kina.

Utenriksdepartementet anbefaler at alle som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Kina registrerer seg på www.reiseregistrering.no. Reiseregistreringen erstatter tidligere registrering av norske borgere ved ambassade eller generalkonsulat. Registreringen tar bare noen få minutter å gjennomføre.

Lokale nødnummer: Politi 110, brannvesen 119, ambulanse 120, trafikkulykke 122  

Vær spesielt oppmerksom på faren for svindel og utpressing i visse turistområder. En svindelsituasjon ender ofte i krav om urimelig høy betaling i kontanter eller at man blir truet til å betale via belastning av kredittkort. En vanlig framgangsmåte for svindlere er å ta kontakt og bl.a. vise interesse for Norge, for deretter å invitere til en "tesmakingseremoni" hvor man så må betale en skyhøy regning. Tilbud om massasje og damer som tar kontakt på bar eller nattklubb f.eks. under påskudd av å ville praktisere engelsk, kan også vise seg etter hvert å bli forsøk på pengeutpressing.

Det finnes falske sedler i omløp i Kina. En måte turister kan bli svindlet på er ved betaling med 100-yuan sedler i taxi. Uten at passasjeren oppdager det gir sjåføren en falsk 100-seddel tilbake, hevder at passasjeren har betalt med falsk seddel, for så å be om ny seddel.

Trafikksituasjonen i Kina kan framstå som kaotisk og det er mange ulykker på kinesiske veier. Det er ikke tillatt i Kina å kjøre bil med norsk førerkort. Som fotgjenger er det svært viktig å se seg godt for fordi bilister ikke stopper for folk i fotgjengerfeltet. Det er lav ulykkefrekvens med tog og fly.

Det er en viss risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden, også i Kina.

Politiske og etniske spenninger kan føre til uroligheter og voldelige protester. Risikoen for terrorangrep regnes for å være noe høyere i Xinjiang-provinsen enn ellers i Kina. Kina ble rammet av tre større terrorangrep i 2014 hvorav to fant sted i Xinjiang.

For reiser til Tibet Autonomous Region kreves en egen innreisetillatelse (Tibet Entry Permit), se nedenfor under Innreise om Tibet. Politiske og etniske spenninger kan føre til uroligheter og voldelige protester i tibetanske områder. Reisende bør unngå steder der demonstrasjoner eller uroligheter finner sted.

Det er risiko for orkaner og regntid i de sørøstlige provinsene i Kina og oversvømmelser langs Yangtse-floden i sommermånedene. Det er risiko for tyfoner i høstmånedene særlig i de sørøstlige provinsene. Videre kan det være risiko for jordskjelv i flere deler av landet, særlig i provinsene Xinjiang, Qinghai, Sichuan og Yunnan, og også i områder rundt Beijing.


Innreise

Norske borgere som planlegger reise til Kina, både forretnings- og turistreisende, oppfordres til søke visum i god tid. Videre spørsmål angående visumsøknad og ventetid bes rettet til den kinesiske ambassaden i Oslo, som ansvarlig myndighet for behandling av nordmenns visumsøknader til Kina.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ved innreise til Kina og ved reiser i regionen må passet ha en gyldighet på minst seks måneder etter hjemkomst. Norske borgere trenger visum for opphold i Kina. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulig å utstede midlertidig innreisetillatelse på flyplassene i Kina for norske borgere som ikke har visum eller har ugyldig visum.

For mange lands borgere gis 72-timers visumfri innreise til enkelte av de store byene, men Norge er ikke inkludert i denne regelen. Norske borgere kan imidlertid oppholde seg på flyplassen inntil 24 timer ved transitt (men man må ha gyldig flybillett som viser reise ut av Kina innen den tid).

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige. Vi anbefaler norske borgere å ta kontakt med kinesiske myndigheter for informasjon om gjeldende visumpraks til Kina. Se den kinesiske ambassadens hjemmesider.

Hongkong og Macau

Det er ikke visumplikt for norske borgere til Hongkong og Macau ved opphold inntil 90 dager. Dersom man ønsker å reise mellom fastlands-Kina og Hongkong eller Macau, regnes dette som en utreise/innreise. Vær derfor oppmerksom på at du trenger visum med flere innreiser (såkalte double eller multiple entry visum), dersom du skal reise tilbake til Kina. 

Hvis du allerede befinner deg i Hongkong og ikke har visum til Kina, kan du levere søknad til følgende kontor:  

Chinese Visa Application Service Center, 20/F AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hongkong

Tel: (852) 2992 1999, e-post: hongkongcenter@visaforchina.org, se også kontorets nettside.

Hainan

Nordmenn som reiser på gruppeturer eller som individuelle turister kan oppholde seg visumfritt inntil 30 dager på Hainan. Reisene må være organisert av reisebyråer som er godkjent av kinesiske National Tourism Administration og som er registrert på Hainan. Vanlig reisende må søke om visum på forhånd.

For mer informasjon om visumfri innreise til Hainan:

 • Exit & Entry Administration Division of Public Security Bureau of Haikou City
  Tel: + 86 898 31652059, e-post: HK68590746@163.com
 • Exit & Entry Administration Division of Public Security Bureau of Sanya City
  Tel: + 86 898 88869902, e-post: sanyaerj@163.com

Godkjente reisebyråer som kan håndtere visumfri innreise, anbefalt av Hainan Travel Agency Association:

 • Hainan Kangtai Travel Co., Ltd.
  Tel: + 86 898 65250603, e-post: ganm@wuaking.com
 • Hainan Liaoyang International Travel Service
  Tel: + 86 898 66776932, e-post: 123156383@qq.com
 • China Travel International Sanya Co., Ltd,
  Tel: + 86 (0) 186 89876969, e-post: danny_ji@yeah.net
 • Hainan Classical Holiday Travel Service Co., Ltd,
  Tel: + 86 898 66160197, e-post: 1252301679@qq.com

Tibet

Det kreves en egen innreisetillatelse (Tibet Entry Permit) for reiser til Tibet Autonomous Region. Søknader om slik innreisetillatelse gjøres vanligvis gjennom spesialiserte reisebyråer i Kina. Reiser utenfor Lhasa krever ofte separate tillatelser. I enkelte perioder gis ingen tillatelser, særlig i tiden rundt religiøse festivaler i februar og mars. Reiser uten nødvendige tillatelser kan føre til bøter, fengsling og deportasjon.

Taiwan

Den norske ambassaden i Singapore dekker Taiwan. For informasjon om innreisebestemmelser til Taiwan, vennligst se hjemmesiden til Taipei Representative Offices.

Reisedokumenter

Det er bare mulig å reise inn i Kina på ordinært pass og diplomatpass. Nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kan ikke brukes for innreise til Kina.

Ved innreise til Kina og ved reiser i regionen må passet ha en gyldighet på mer enn seks måneder. For nærmere informasjon ta kontakt med den kinesiske ambassaden i Oslo.

Det gjøres oppmerksom på at spesielle innreiseregler gjelder om man ankommer Kina med privat kjøretøy som motorsykkel eller bil. Det anbefales at man sjekker reglene for dette nøye og i god tid før avreise gjennom den kinesiske ambassaden i Oslo og/eller lokale reisebyrå i området hvor man planlegger å krysse grensen til Kina. Det kreves vanligvis mye papirarbeid i forkant av denne typen innreiser.

Registrering hos lokal politistasjon ved ankomst

Alle utlendinger må registrere sin bostedsadresse i Kina ved den lokale politistasjonen innen 24 timer etter ankomst til landet. Om du bor på hotell, gjør hotellet registreringen for deg. Mangel på registrering kan føre til bøter.


Helse

Standarden på lokale legekontor og sykehus i Kina kan være dårlige utenfor de største byene. Standarden på internasjonale sykehus i de større byene er derimot god, og det anbefales å bruke disse så langt det lar seg gjøre. Hvis en ulykke skulle inntreffe, kan ambulanse tilkalles ved å ringe 120. Sykebehandling i Kina er ikke gratis og skulle medisinsk evakuering bli nødvendig må det forventes en svært høy regning. Reisende oppfordres derfor til enhver tid å ha gyldig reiseforsikring. Vær også oppmerksom på at behandling av kjent diagnose vanligvis ikke er dekket av reiseforsikringene.

I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Kina

Vannet i springen må ikke drikkes. Frukt og grønnsaker bør vaskes, ellers kan man spise det meste så lenge det er kokt/stekt. Sanitærforholdene på mindre restauranter kan være dårlige.

Det har det blitt påvist fugleinfluensa hos mennesker i Kina. For mer informasjon om fugleinfluensa, se Folkehelseinstituttes nettsider.

Denguefeber forekommer i sydlige deler av Kina, spesielt i perioder med mye nedbør. Dengue er en virussykdom som smitter via mygg, og det finnes ingen vaksine. Den sikreste måten å forhindre smitte er å beskytte seg mot myggstikk. For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Luftforurensningen er alvorlig i flere kinesiske byer, spesielt i vintersesongen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.


Praktisk informasjon

Visum og innreiseregler blir strengt håndhevet i Kina. Det er viktig å passe på at man alltid har gyldig visum.

Vær forberedt på språkbarrieren. Fortsatt er det veldig få taxisjåfører som snakker engelsk, så det kan lønne seg å få viktige adresser skrevet ned på kinesisk (med kinesiske tegn). Mange restauranter har meny kun på kinesisk, og betjeningen snakker ofte lite eller ikke noe engelsk (avhengig av restaurantens størrelse og plassering). Det gis sjelden tips på restauranter eller for taxi. Apper for smarttelefoner kan være av nytte for oversettelse og til bestilling av drosje. Hotell og restauranter har ofte visittkort tilgjengelig hvor adressen er oppgitt på kinesisk. Privatpersoner benytter ofte visittkort.

De fleste opplever kinesere som høflige, men svært direkte. Det regnes ikke for å være uhøflig i Kina å stille svært direkte spørsmål og kommentarer om f.eks. alder, vekt og høyde. Utenfor byene kan folk være svært nysgjerrige på utlendinger. Dette kan oppleves som slitsomt, men nysgjerrigheten kan også gi anledning til å skape kontakt på tross av språkproblemer.

Tidsforskjellen er seks timer foran Norge ved sommertid. Vintertid er sju timer foran Norge.

Nasjonal telefonkode er +86

Myntverdi i Kina er yuan eller renminbi (RMB). Minibanker som aksepterer Visa, Mastercard og andre bankkort er utbredt. Slike kort kan også anvendes på større hoteller, restauranter og kjøpesentre i byene.

Det gjøres oppmerksom på at diverse nettsider, som Gmail, Google, Twitter, Youtube, Facebook m.m., er blokkert i Kina.

Offentlige kontorer og banker har åpent 0900-1700, enkelte steder med to timers pause midt på dagen. Markeder, butikker og restauranter er ofte åpne fra 0800-2200. Små, døgnåpne dagligvarebutikker er vanlige i de større byene. Offentlige kontorer holder stengt i helgene, mens butikker, banker og postkontorer vanligvis har åpent sju dager i uken, med unntak av offentlige høytidsdager.

Faste fridager er 1. januar, 1. mai og nasjonaldag 1. oktober (oftest tre fridager). Tradisjonelle fridager følger den kinesiske månekalenderen og tidspunktet varierer fra år til år. Kinesisk nyttår er i januar/februar (oftest fem fridager), Tomb Sweeping Day i begynnelsen av april, Dragon Boat-festivalen i mai/juni og Mid Autumn-festivalen i september/oktober.

Forvent svært mange reisende og lav tilgjengelighet på for eksempel togbilletter og hotellrom i periodene rundt de kinesiske feriehøytidene. Vær oppmerksom på at helgedager nær offisielle fridager kan bli omgjort til arbeidsdager for å kompensere.

Strømmen måler 220 volt, men på enkelte steder må det brukes adapter på grunn av utformingen av selve kontakten. Mobilnettet er godt utbygd, og norske mobilabonnement fungerer vanligvis i Kina. Det er mulig å kjøpe kinesiske kontantkort som kan brukes i hele Kina, men identitetspapirer må framvises.

Norges ambassade og konsulater i Kina

Den norske ambassaden i Beijing
Telefon: +86 10 8531 9600
E-post: emb.beijing@mfa.no
Nettsider: https://www.norway.no/en/china/

Det norske generalkonsulatet i Shanghai
Telefon: + 86 21 6039 7500
E-post: cg.shanghai@mfa.no
Nettsider: https://www.norway.no/en/china/norway-china/shanghai/

Det norske generalkonsulatet i Guangzhou
Telefon: +86 20 3811 3188
E-post: cg.guangzhou@mfa.no
Nettsider: https://www.norway.no/en/china/norway-china/consulate-general-in-guangzhou/

Det norske honorærkonsulatet i Hongkong
Telefon: +852 2546 9881
E-post: hong-kong@norwayconsulate.com
Nettsider: https://www.norway.no/en/china/norway-china/honorary-consulate-in-hong-kong/

Det norske honorærkonsulatet i Mongolia
Telefon: +852 2546 9881
E-post: norway@consulate.mn

https://www.norway.no/en/china/norway-china/honorary-consulate-in-mongolia/

Ved akutt behov for hjelp, kan nordmenn i Kina ringe ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou direkte.

Utenfor arbeidstid overføres samtalen til Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. UDops er åpent hele døgnet. Man kan også ringe via Utenriksdepartementets sentralbord på (+47) 23 95 00 00.

Til toppen