Kina - reiseinformasjon

Norske borgere trenger visum for opphold i Kina. Norske borgere som planlegger reise til Kina oppfordres til å søke visum i god tid. Passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemkomst.

Det er ikke krav om covid-19-test for innreise til Kina, og det er heller ikke krav om å registrere helseopplysninger.

Visum: Norske borgere trenger visum for opphold i Kina. Norske borgere som planlegger reise til Kina oppfordres til å søke visum i god tid. Se informasjon på den kinesiske ambassaden i Oslos hjemmeside. Det er ikke mulig å utstede midlertidig innreisetillatelse på flyplassene i Kina for norske borgere som ikke har visum eller har ugyldig visum. Ved innreise til Kina og ved reiser i regionen må passet være gyldig minst seks måneder etter hjemkomst. Nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kan ikke brukes for innreise til Kina.

Visumfri transitt: Fra 17. november 2023 kan norske statsborgere søke om 72/144 timers visumfri transitt i Kina. Sjekk hvilke byer dette gjelder og hvilke vilkår som må være oppfylt: Requirements for foreigners to apply for 72/144-hour visa-free transit in China (chinaservicesinfo.com)  

Registrering hos lokal politistasjon ved ankomst: Alle utlendinger må registrere bostedsadresse i Kina ved den lokale politistasjonen innen 24 timer etter ankomst til landet. Om du bor på hotell, gjør hotellet registreringen for deg. Mangel på registrering kan føre til bøter.

Hongkong og Macau: Det er ikke krav om covid-19-test ved innreise til Hongkong og Macao, og det er heller ikke krav om å registrere helseopplysninger før avreise. Det er ikke visumplikt for norske borgere til Hongkong og Macau ved opphold inntil 90 dager. Dersom man ønsker å reise mellom Fastlands-Kina og Hongkong eller Macau, regnes dette som en utreise/innreise. Vær derfor oppmerksom på at du trenger visum med flere innreiser (såkalte double eller multiple entry-visum), dersom du skal reise til og fra Hongkong eller Macau fra Fastlands-Kina. 

Hvis du allerede befinner deg i Hongkong og ikke har visum til Kina, kan du levere søknad til følgende kontor:  

Chinese Visa Application Service Center,
20/F AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hongkong.
Tel: (852) 2992 1999,
e-post: hongkongcenter@visaforchina.org, se også kontorets nettside.

Hainan: Nordmenn som reiser på gruppeturer eller som individuelle turister kan oppholde seg visumfritt inntil 30 dager på Hainan. Reisene må være organisert av reisebyråer som er godkjent av kinesiske National Tourism Administration og som er registrert på Hainan. Vanlig reisende må søke om visum på forhånd.

Tibet: Det kreves en egen innreisetillatelse (Tibet Entry Permit) for reiser til Tibet Autonomous Region. Søknader om slik innreisetillatelse gjøres vanligvis gjennom spesialiserte reisebyråer i Kina. Reiser utenfor Lhasa krever ofte separate tillatelser. I enkelte perioder gis ingen tillatelser, særlig i tiden rundt religiøse festivaler i februar og mars. Reiser uten nødvendige tillatelser kan føre til bøter, fengsling og deportasjon

Taiwan: Den norske ambassaden i Singapore dekker Taiwan.

Trafikk: Trafikksituasjonen i Kina kan framstå som kaotisk, og det er mange ulykker på kinesiske veier. Det er ikke tillatt i Kina å kjøre bil med norsk førerkort. Som fotgjenger er det svært viktig å se seg godt for fordi bilister ikke stopper for folk i fotgjengerfeltet. Det er lav ulykkefrekvens med tog og fly.

Demonstrasjoner: Det har forekommet mindre demonstrasjoner i flere byer i Kina i november 2022, inkludert Shanghai og Beijing. Uroen i Hongkong har roet seg de siste årene. Norske borgere oppfordres til å utvise forsiktighet og ta nødvendige forholdsregler, holde seg orientert om hvilke områder som er mest utsatt for demonstrasjoner, generelt holde seg unna store folkemengder, samt følge råd fra lokale myndigheter.

Terror: Det er en viss risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden, også i Kina. Politiske og etniske spenninger kan føre til uroligheter og voldelige protester. Risikoen for terrorangrep regnes for å være noe høyere i Xinjiang-provinsen enn ellers i Kina. Kina ble rammet av tre større terrorangrep i 2014 hvorav to fant sted i Xinjiang.

Koronavirus (covid-19): Kina har i løpet av 2023 fjernet tidligere smittebegrensede restriksjoner. Det er imidlertid fortsatt vanlig å se munnbind bli brukt i offentlig rom, og særlig på steder som sykehus og kollektivtransport.

Sykehusstandard: Standarden på sykehus i Kina kan være dårlig utenfor de største byene. Standarden på internasjonale sykehus i de større byene er derimot god, og det anbefales å bruke disse så langt det lar seg gjøre. Sykehusbehandling i Kina er ikke gratis. Skulle medisinsk evakuering bli nødvendig, må det forventes en svært høy regning. Reisende oppfordres derfor til enhver tid å ha gyldig reiseforsikring. Ved nye covid-19-smittebølger, kan det bli utfordringer med kapasiteten i helsevesenet flere steder. Dette gjelder også ved akuttmottak i flere byer, og dette er det viktig å ta hensyn til ved reiser eller opphold i Kina.

Vaksiner: I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Kina.

Vann: Vannet i springen må ikke drikkes. Frukt og grønnsaker bør vaskes, ellers kan man spise det meste så lenge det er kokt/stekt. Sanitærforholdene på mindre restauranter kan være dårlige.

Denguefeber: Denguefeber forekommer i sydlige deler av Kina, spesielt i perioder med mye nedbør. Dengue er en virussykdom som smitter via mygg, og det finnes ingen vaksine. Den sikreste måten å forhindre smitte er å beskytte seg mot myggstikk. For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmeside. 

Luftforurensning: Luftforurensningen er alvorlig i flere kinesiske byer, spesielt i vintersesongen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.

På ambassaden i Beijings hjemmesider finner du nyttig informasjon, også lokal kontaktinformasjon på engelsk fra kinesiske provinser og regioner.

Utlendinger blir sjelden utsatt for vold. Det er en viss risiko for lommetyveri, spesielt på populære turiststeder. Vær spesielt oppmerksom på faren for svindel og utpressing i visse turistområder. Det finnes falske sedler i omløp i Kina.

Tap av pass: Tap av pass må alltid meldes med en gang til lokal politistasjon som utsteder en politirapport. Denne rapporten er nødvendig for å få utstedt utreisevisum fra Exit Entry Administration Bureau. (For Shanghai gjelder det kun å rapportere hendelsen til Exit Entry Administration Bureau). Stasjonene i Kina kan heller ikke utstede nødpass eller vanlig pass uten denne rapporten.

Vind og regn: Det er risiko for orkaner og regntid i de sørøstlige provinsene i Kina og oversvømmelser langs Yangtse-floden i sommermånedene.

Det er risiko for tyfoner i høstmånedene særlig i de sørøstlige provinsene. 

Jordskjelv: Det er risiko for jordskjelv i flere deler av landet, særlig i provinsene Xinjiang, Qinghai, Sichuan og Yunnan, og også i områder rundt Beijing.

Språkbarriere: Få taxisjåfører snakker engelsk, så det kan lønne seg å få viktige adresser skrevet ned på kinesisk (med kinesiske tegn). Hotell og restauranter har ofte visittkort tilgjengelig hvor adressen er oppgitt på kinesisk. Mange restauranter har meny kun på kinesisk, og betjeningen snakker ofte lite eller ikke noe engelsk (avhengig av restaurantens størrelse og plassering).

Valuta og betaling: Mobilbetaling via app er svært utbredt, og brukes nesten utelukkende, spesielt i de store byene. Dette kan være vanskelig å gjennomføre med utenlandsk bankkort, og man må derfor være forberedt på å bruke kontanter. Minibanker som aksepterer Visa, Mastercard og andre bankkort er utbredt. Utenlandske kort kan anvendes på enkelte større hoteller, restauranter og kjøpesentre i de store byene.

Digitale tjenester: Apper som Wechat og Alipay brukes til mobilbetaling, billettbestillinger, transport og en rekke andre tjenester i Kina. Det vil være nødvendig å laste ned og bruke en eller flere av disse appene ved opphold i Kina. Personvern ved bruk av apper i Kina er ikke ivaretatt på samme måten som i Norge.

Blokkerte nettsider: Diverse nettsider og apper, som Gmail, Google, Twitter, Youtube, WhatsApp, Signal, Instagram, Facebook samt enkelte norske medier, er blokkert i Kina. 

Droner: Droneflyvning er lovlig, men regulert. Droner over 250 gram må registreres, og tyngre doner krever egen lisens. I enkelte områder, inkludert i mange bysentra, er droner forbudt eller krever tillatelse. Før flyvning må man derfor gjøre seg kjent med reglene lokalt.

Nasjonal sikkerhetslov i Hongkong: 1. juli 2020 trådte en ny lov for Hongkong i kraft, som inneholder straffebestemmelser om separatisme, undergravende virksomhet, terrorvirksomhet og samarbeid med fremmede stater. Strafferammen er på inntil livstid i fengsel. Straffebestemmelsene er uklart definert og gjelder også for handlinger foretatt av utlendinger utenfor Hongkong. Utlendinger kan deporteres ved brudd på loven, enten som eneste straff eller som tilleggsstraff. Det kan ikke utelukkes at også utenlandske borgere kan bli berørt av tiltak under loven.

LHBTI: Homoseksualitet er ikke forbudt i Kina, men Kina har heller ikke lovgivning som anerkjenner LHBTI-minoriteter, eller beskytter mot diskriminering.

Dobbelt statsborgerskap: Kina anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap.

Lokale nødnummer: Politi 110, brannvesen 119, ambulanse 120, trafikkulykke 122  

Norges ambassade og konsulater i Kina

Den norske ambassaden i Beijing
Telefon: +86 10 8531 9600
E-post: emb.beijing@mfa.no
Nettsider

Det norske generalkonsulatet i Shanghai
Telefon: + 86 21 6039 7500
E-post: cg.shanghai@mfa.no
Nettsider

Det norske generalkonsulatet i Guangzhou
Telefon: +86 20 3811 3188
E-post: cg.guangzhou@mfa.no
Nettsider

Det norske honorærkonsulatet i Hongkong
Telefon: +852 2546 9881
E-post: hong-kong@norwayconsulate.com
Nettsider

Ved akutt behov for hjelp, kan nordmenn i Kina ringe ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou direkte.

Utenfor arbeidstid overføres samtalen til Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. UDops er åpent hele døgnet. Man kan også ringe via Utenriksdepartementets sentralbord på (+47) 23 95 00 00.

Kina. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Kina.