Innledning på lanseringen av regjeringens strategi mot barnefattigdom

FRIGO (Friluftssentret i Gamle Oslo), 6. mai 2015

Sjekkes mot fremføring

Over 80 000 barn og deres familier sliter på grunn av lav inntekt. I hver norske skoleklasse er det i gjennomsnitt mer enn to barn som lever i fattige familier.

Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi.  

Fattigdom er et sammensatt problem. Det er skambelagt, og et problem barn ofte skjuler for omgivelsene sine.

Derfor lanserer vi i dag strategienBarn som lever i fattigdom. Dette er en viktig del av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre.   

Vi ønsker at barn som vokser opp i fattige familier i Norge skal gis mer likeverdige muligheter.

Dette er starten på et arbeid der innsatsen for fattige barn styrkes.

En stor konsekvens for barn og unge som lever i en fattig familie i Norge, er at de ikke har mulighet å delta på ferie- og fritidsaktiviteter sammen med sine jevnaldrende venner. Fattigdom fører til sosial utestengelse.

Tiltakene i strategien skal hjelpe barn slik at alle skal ha lik mulighet til deltakelse og utvikling. Målet med strategien er å forebygge at fattigdom går i arv.  

Gjennom samarbeidet med KrF og Venstre fortsetter styrkingen av familievernets forebyggende arbeid, helsestasjoner og skolehelsetjenesten og foreldrestøttende tiltak.

Når alle har alt, er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter, skoleturer eller å reise på ferie. Regjeringen vil gjøre det mulig for flere barn å delta på viktige sosiale arenaer. Regjeringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Det at foreldrene har arbeid er den viktigste faktoren til at barn ikke vokser opp i fattigdom. Derfor er det viktig med et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting.

Denne strategien er viktig for å hjelpe barna som vokser opp i fattige familier i dag. Likevel er det viktigste vi gjør for å gi disse barna mulighet til et bedre liv, en bedre skole.

En god skole utjevner sosiale forskjeller.

En god skole gir muligheter for alle. 

Derfor er også en skole hvor barna lærer mer en av de viktigste sakene for regjeringen og samarbeidspartiene.