Forsiden

Olje- og energiministerens innlegg ved mottagelse av utbyggingsplaner fra Aker BP

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget etter at han mottok en rekke utbyggingsplaner fra Aker BP og rettighetshaverne på Fornebu 16. desember 2022.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok en rekke utbyggingsplaner fra Aker BP og rettighetshaverne på Fornebu 16. desember 2022. I innlegget sitt snakket han om hvor viktig planene er for videreutvikling av norsk sokkel de neste årene. Foto: Bård Gudim / Aker BP

Sjekket mot fremføring. 

Kjære alle sammen. Dette er stort! Dette er viktig. Dette er trygghet. Dette er verdiskaping og ikke minst industriell og teknologisk utvikling.

Vi åpner luke nummer 16 i julekalenderen og gjett hva vi da finner:

En rekordstor satsing på norsk sokkel: En rekke nye utbyggingsprosjekter som øker utvinningen fra sokkelen med over en milliard fat!

Vi snakker om samlede investeringer på om lag 200 milliarder kroner.  Prosjekter som gir arbeid til folk i hele landet. Vi snakker om 150 000 årsverk. Tallene er så store at de er nesten vanskelig å ta innover seg.

Det blir sagt at disse investeringsbeslutningene, på norsk sokkel, er Europas største, private industrisatsing. Det skjer i Norge.

La meg si det sånn, jeg trenger ikke flere julegaver i år! For dette er julegave til veldig mange.

Vi har mange grunner til å feire. Men vi har også mange å takke. Jeg vil takke dere, Aker BP og partnere for en sterk innsats, solid innsats og godt arbeid!

Vi skal feire i dag, samtidig som vi ikke glemmer at vi lever i en krevende tid, hvor energi brukes som et virkemiddel for å skape splittelse.

Det er viktigere enn noen gang at vi er med på å bygge tillit mellom land som vil ha stabilitet, forutsigbarhet og troverdighet i relasjonene til hverandre.

Her bidrar Norge! Vi har økt eksporten vår av gass med åtte prosent dette året. Det er 100 TWh mer energi til det europeiske markedet – like mye som 2/3 av det norske kraftsystemet på land.

Det forteller veldig tydelig hvor betydningsfull gassen er i et energiperspektiv, og hvor viktig norsk olje og gass er for Europa! Og en ting er sikkert. Dette hadde ikke vært mulig uten alle de arbeidsfolka, de kvinner og menn som hver dag går på jobb for å sikre norsk produksjon. Jeg vil derfor rette en spesiell takk til alle som jobber i næringen som gjør en viktig jobb. For sine arbeidsgivere. For Norge. Og for Europa.

Når vi ser fremover, er jeg opptatt av at vi utvikler, ikke avvikler, olje- og gassindustrien vår. Og på en dag som denne er det verdt å minne om det. Det handler om teknologi – og industriutvikling. Det handler om arbeid, trygghet for at folk står opp om morran og vet at de har en trygg jobb å gå til. Det er limet i samfunnet.

Vi må gripe de fantastiske mulighetene vi har som finnes på norsk sokkel. Og det er enormt mange muligheter der som denne dagen viser, men det vil også være det i tida framover. Og da skjønner dere at dette er en drømmedag. Noe tydeligere tegn på videreutvikling er jo knapt mulig å forestille seg.

Fra myndighetenes side skal vi bidra med rammevilkår, virkemidler og retning for videreutvikling av aktiviteten på norsk sokkel.

Og så er det dere i næringslivet og i industrien som skal bidra med innsatsvilje, kompetanse og teknologiutvikling. Som dere viser her i dag.

Vi trenger nye utbyggingsprosjekter. Det gjør at vi kan opprettholde sysselsetting og høy produksjon over tid. Det er viktig. Og i dag har dere levert planer for prosjekter som opprettholder viktig kompetanse vi vil trenge i tida framover. Prosjekter som øker utvinningen på norsk sokkel og bidrar med enorme verdier til Norge i form av skatteinntekter, arbeidsplasser og verdiskaping. Prosjektene gir også verdifull kunnskap vi trenger for å utvikle nye næringer.

Dere bidrar til å forsyne Europa med energi, til å trygge norske arbeidsplasser, til å sikre landets inntekter - og dere jobber hardt med å redusere utslipp fra produksjonen på norsk sokkel.

Så tusen takk for innsatsen og lykke til med videre arbeid! Jeg gleder meg til å behandle de viktige prosjektene videre. Dette er innrammingen av framtidas muligheter som dere har presentert her i dag, så tusen hjertelig takk!