Om verdens uplanlagte graviditeter

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims innledning og svar på spørsmål ved arrangementet «Hvorfor er halvparten av alle graviditeter i verden uplanlagte?», en skoletime for elever i regi av FNs befolkningsfond (UNFPA), Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU), FN-sambandet m.fl.

Sjekkes mot framføringen

 • Først og fremst, tusen takk for at jeg kan være sammen med dere i dag. Det er fint å få muligheten til å snakke med dere om denne viktige tematikken.
 • Jeg vet at det også er mange med oss digitalt! Fra Finnmark til Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Bergen, Hadeland og mange flere steder. – Hei til dere alle sammen, så gøy at dere ville være med!
 • Så til spørsmålet: Ja, jeg er utviklingsminister i Norges regjering. Det er min jobb å gjennomføre de beslutningene som regjeringen og Stortinget tar som handler om bistand og utvikling, og internasjonalt samarbeid med utviklingsland.

 • Én måte å forklare ‘utvikling’ på, er å kalle det en forbedring av samfunnet. En forbedring som skjer på mange områder, ikke bare økonomisk vekst – men å skape sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forbedringer, slik at alle mennesker kan leve et verdig og godt liv.
 • Som utviklingsminister er jeg ‘sjefen’ for samarbeidet som Norge har med land og organisasjoner over hele verden for å bidra til utvikling, og jeg jobber blant annet med områder som:

  • å sikre at det er nok mat til alle i verden,
  • og at alle har tilgang til utdanning og helsetjenester, og
  • vi jobber sammen med andre land for å stoppe klimaendringene.

***

 • En av mine aller viktigste prioriteringer er å styrke kvinners og jenters rettigheter og likestilling i samfunnet. Alle mennesker i verden skal ha like muligheter.

 • Likestilling er en menneskerettighet. Det handler om å gi personer like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv, uavhengig av kjønn.

 • En viktig del av å sikre likestilling, er seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, forkortet til SRHR. En annen måte å si det på, er å få bestemme over sin egen kropp.
 • Tenk at nyere undersøkelser viser at bare 57 prosent av alle kvinner i verden har rett til å bestemme over sin egen kropp. Mange kvinner har ikke mulighet til å si nei til sex, mange får ikke bestemme selv hvilken helsehjelp de trenger, og mange har ikke mulighet til å bruke prevensjon.
 • Nettopp derfor er det viktig at land som Norge jobber for dette. SRHR handler blant annet om:
  • informasjon om og tilgang til prevensjon,
  • forebygging og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, som hiv,
  • at alle ungdommer får tilgang til seksualundervisning,
  • å stoppe skadelige praksiser som barneekteskap, kjønnslemlestelse og kjønnsbasert vold, og
  • at alle kvinner får en trygg graviditet og fødsel.

 • Vi jobber for en rettferdig verden hvor alle mennesker har like rettigheter. Derfor prioriterer Norge jenters og kvinners rettigheter i bistanden.

***

 • Omtrent 16 millioner jenter mellom seks og elleve år får ikke starte på skolen. Det er et dobbelt så høyt antall som for gutter.
 • Bærekraftsmålene er viktige for alle, men de er spesielt viktige for jenter. Norge jobber derfor med mange andre land, både politisk og som bistandsgiver, for å sikre at alle jenter skal få gå på skole.
 • La meg gi et eksempel: I Malawi er det vanskelig å få jenter til å være på skolen etter barneskolen, ofte fordi de må gifte seg. Dersom jentene vet hvordan de kan beskytte seg mot å bli gravide, før de selv vil, er det større sjanse for at de fortsetter på skolen.
 • Norge støtter FNs fellesprogram for jenters utdanning i Malawi. I tillegg til å lære fag, får elevene informasjon om seksualitet. Mange vet nemlig ikke hvordan de blir gravide. Elevene får også helsetjenester. Jentene lærer også at det er greit å si nei og stå imot ulike former for press, også mot press til å gifte seg.
 • Men som vi vet bestemmer jentene ofte ikke dette selv. Derfor får foreldrene og lederne i samfunnet informasjon om konsekvensene av at jenter gifter seg. At det er negativt for jentenes helse, men også for deres muligheter til å gjøre seg ferdig på skolen.
 • Dette programmet har vist oss hvor viktig det er å finne ut av hvorfor jenter slutter på skolen og jobbe med akkurat dette. Vi har erfart at det nytter, for nå er det flere av jentene som gjør seg ferdig og fortsetter til ungdomskolen.

*** 

 • Det viktigste er å jobbe for at jenter og kvinner får bestemme over seg selv. I Norge har vi kommet langt. Dette gir oss et ansvar for å jobbe for like rettigheter også i andre land. 
 • Dersom vi skal få til en god og bærekraftig utvikling, så må alle være med. Derfor er det spesielt viktig at vi når ut til jenter med bistanden vår. Jeg er opptatt av å sikre utdanning til jenter i fattige land.
 • Det betyr for eksempel at vi gir penger til Unicef, som bygger skoler, utdanner lærere og jobber for at det er trygt å gå på skolen.
 • Vi må bygge skoler og utdanne lærere, men vi må også jobbe overfor de voksne, så alle forstår hvorfor likestilling er viktig.
 • Mange ungdommer vet ikke hvordan man får barn. Det er det viktig at man vet, ikke minst for å kunne beskytte seg mot graviditet når man ikke ønsker det. Men også for å beskytte seg mot overgrep og seksuell utnyttelse.
 • Og vi må ha guttene med. Gutter og menn må engasjere seg i arbeidet for like rettigheter og muligheter for jenter og gutter.
 • Tenk på dette: Halvparten av alle graviditeter er ikke planlagt. 60 prosent av disse ender opp som aborter. 45 prosent av disse er utrygge aborter. Med andre ord; vi står overfor et stort samfunnsproblem.
 • Norge er et av de land i verden som gir mest økonomisk støtte til dette feltet. Og vi har en klar og tydelig stemme politisk. I FN kjemper vi for retten til å bestemme over egen kropp, inklusive retten til selvbestemt abort. Det er aldri noe tvil om hva Norge mener.
 • Dette gjelder også når jeg reiser rundt og snakker med myndighetene i andre land. Jeg forteller dem klart hva Norge står for.
 • Prevensjon er viktig for å forhindre ikke-planlagte graviditeter.
 • For at det skal være nyttig, så er det to ting som er viktige: 1) Ungdommene må vite hva prevensjon er, og at det ikke er farlig å bruke prevensjon. 2) Ungdommene må kunne få tak i prevensjon. Det må ikke koste for mye penger.
 • Derfor er det to områder som Norge jobber mye med:
  • Seksualitetsundervisning: Vi jobber for at elevene lærer om seksualitet i skolen, og for at undervisningen om dette blir en del av skolens pensum. Og det er viktig at de som ikke går på skolen (f.eks. funksjonshemmede) også får seksualitetsundervisning, for eksempel på helsestasjonen, eller at de får besøk hjemme og lærer om seksualitet der.
  • At alle får tilgang til prevensjon. Blant annet bidrar Norge til kjøp og distribusjon av prevensjonsmidler. Ikke alle skoler og land aksepterer at kondomer deles ut på skolen, men vi jobber for å gjøre tilgangen så enkel som mulig. For eksempel at ungdommer kan få kondomer på helsestasjonen, eller at de blir delt ut gratis på ulike offentlige steder. I Zimbabwe har man for eksempel brukt frisørsalonger for å markedsføre bruk av kondom. Dette kan være veldig effektivt. 

*** 

Mer informasjon om arrangementet: