Økt støtte til kampen mot seksualisert og kjønnsbasert vold i kriser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge styrker innsatsen for seksuelle og reproduktive helsetjenester og kampen mot seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser, og gir om lag 232 millioner kroner til FNs befolkningsfond (UNFPA).

– Det vi ser i Ukraina, men også i Afghanistan, Etiopia og Sahel-regionen for å nevne noe, er sjokkerende, hjerteskjærende og uakseptabelt. Sammen med partnere må vi bekjempe straffrihet og styrke den operative innsatsen. Vi må også gi høyere prioritet til beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold og tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester i alle humanitære kriser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Dr. Natalia Kanem, lederen for FNs befolkningsfond (UNFPA) . Foto: Jens Chr. Boysen, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Dr. Natalia Kanem, lederen for FNs befolkningsfond (UNFPA) signerer avtalen om Norges støtte til organisasjonen. Foto: Jens Chr. Boysen, UD

Norge gir om lag 232 millioner kroner til FNs befolkningsfond (UNFPA) for arbeid med seksuell og reproduktiv helsetjenester (SRHR), og innsats mot seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV) i humanitære kriser. Å øke bevisstheten og forbedre responsen til overlevende fra seksualisert og kjønnsbasert vold er prioritert i Norges humanitære innsats. UNFPA er en viktig samarbeidspartner for å skalere opp innsatsen og sikre fremgang mot disse målene.

Den treårige avtalen på 120 millioner kroner ble signert av utenriksminister Anniken Huitfeldt og UNFPAs leder, Dr. Natalia Kanem 1. juni. Avtalen bidrar til økt fleksibilitet og økonomisk forutsigbarhet. I tillegg bidrar Norge med 112 millioner kroner til ti humanitære kriser i 2022. Støtten gjør det mulig for UNFPA å gi livreddende humanitær bistand i 61 land og levere seksuell og reproduktiv helsetjenester og SGBV-tjenester til over 54 millioner kvinner, jenter og ungdom. Den norske finansieringen vil øke tilgangen til spesialiserte tjenester mot seksualisert og kjønnsbasert vold, inkludert helsehjelp, psykososial støtte og informasjon som imøtekommer behovene og prioriteringene til de overlevende.

Norge og FN var i 2019 vertskap for den internasjonale konferansen «Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises» i Oslo, og har siden fortsatt denne globale innsatsen.

– Norges bidrag til UNFPAs humanitære respons kommer på et kritisk tidspunkt. Vi nærmer oss hundre dager med krig i Ukraina, hvor kvinner og jenter har sårt behov for støtte. Det har de også i land som Afghanistan, Syria, Jemen. Vi trenger fleksibel og forutsigbar finansiering for å respondere på disse humanitære krisene. Vi må adressere kjønnsbasert vold, utstyre helseinstitusjoner for å gi akutt fødselshjelp og nyfødtomsorg, og sikre at kvinner og jenter har tilgang til reproduktive helsetjenester, inkludert familieplanlegging. Norges engasjement vil hjelpe UNFPA med å redde mange liv, sierUNFPAs leder direktør Dr. Natalia Kanem.

– Seksualisert og kjønnsbasert vold står høyt på agendaen i dialogen med andre stater, inkludert i Sikkerhetsrådet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Utenriksministeren understreker at beskyttelse av personer i fare for seksualisert og kjønnsbasert vold og styrking av SRHR-tjenester i humanitære kriser er en prioritet for Norge.

– Vi vil fortsette å ta til orde for en sterkere operativ innsats, mer finansiering og anerkjennelse av rollen nasjonale og lokale organisasjoner spiller, inkludert lokale kvinneorganisasjoner, i arbeidet med å forebygge og beskytte mennesker som er utsatt for seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser, sier utenriksminister Huitfeldt.