Nyheter

Les innspillene til dyrevelferdsmeldingen

Regjeringen arbeider med å legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Det har vært avholdt flere innspillsmøter og innnspillsrunder.

Det ble i invitasjonen til innspillsrunden med frist 15.9, lagt spesielt vekt på kunnskap både om dyrs behov og kunnskap om praktisk husdyrproduksjon, og at forslag til tiltak er praktisk og økonomisk gjennomførbare.  

Les innspillene her: