Nyheter

Innspillskonferanse om oppdatering av helhetlig forvaltningsplaner for de norske havområdene

Klima- og miljødepartementet arrangerer i samarbeid med andre berørte departementer en åpen innspillskonferanse om oppdatering av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder onsdag 27. september kl 10-13 i KLDs lokaler i Oslo.

Nett-tv Innspillsmøte om de norske havområdene

Se sendingen her

Se sendingen her

Forvaltningsplanene er regjeringens viktigste politiske verktøy for en helhetlig forvaltning av havområdene, og de oppdaterte forvaltningsplanene skal legges frem i en melding til Stortinget våren 2024. Vi ønsker innspill til hva som bør vektlegges i arbeidet fra et bredt spekter av aktører. Etter noen hovedinnlegg vil deltagerne få anledning til å holde et muntlig innlegg på opptil to minutter. Det vil ikke være mulighet for bruk av Power Point. Konferansen strømmes, men det blir dessverre ikke anledning til å  ta ordet eller stille spørsmål hvis man ikke er fysisk tilstede. Alle er imidlertid velkomne til å sende skriftlige innspill i etterkant av konferansen. Skriftelig innspill sendes til postmottak@kld.dep.no, helst innen 16. oktober. Skriv «Innspill til helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder» i emnefeltet. 

Mer informasjon om innspillsmøtet vil bli sendt til de påmeldte. Frist for påmelding var fredag 22. september kl. 10.

Adgangsbestemmelser i departementet:

 

Møt i god tid for registrering i resepsjonen i Kongens gate 20 i Oslo. 

Kontroll av besøkendes identitet gjøres gjennom fremvisning av gyldig legitimasjon ved ankomst. Følgende legitimasjon godkjennes:

  • Tjenestebevis med bilde som er utstedt av norske offentlige virksomheter for identifikasjonsformål
  • Norsk pass
  • Norsk nasjonalt ID-kort
  • Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID)
  • Utenlandske pass
  • Norsk gyldig førerkort (ikke elektronisk)
  • Europeiske identitetskort (Identity card)

Besøkende kan ikke medbringe bagasje inn i departementsbygningen. Veske/PC-veske/mindre ryggsekk er tillatt.

OBS! Påmelding til innspillsmøte gjelder bare deltagere som møter fysisk i departementet. Deltagelse via streaming er ikke nødvending å melde inn.