Innspillskonferanse om oppdatering av helhetlig forvaltningsplaner for de norske havområdene

Klima- og miljødepartementet arrangerer i samarbeid med andre berørte departementer en åpen innspillskonferanse om oppdatering av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder onsdag 27. september kl 10-13 i KLDs lokaler i Oslo.

Forvaltningsplanene er regjeringens viktigste politiske verktøy for en helhetlig forvaltning av havområdene, og de oppdaterte forvaltningsplanene skal legges frem i en melding til Stortinget våren 2024. Vi ønsker innspill til hva som bør vektlegges i arbeidet fra et bredt spekter av aktører. Etter noen hovedinnlegg vil deltagerne få anledning til å holde et muntlig innlegg på opptil to minutter. Det vil ikke være mulighet for bruk av Power Point. Konferansen strømmes, men det blir dessverre ikke anledning til å  ta ordet eller stille spørsmål hvis man ikke er fysisk tilstede.

Alle var velkomne til å sende skriftlige innspill i etterkant av konferansen, med frist 16. oktober 2023. 

Program

Tid og sted:

Onsdag 27. september 2023 kl. 10:00-13:00

Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongensgate 20 i Oslo

 1. Registrering/kaffe kl 09.30-10.00
 2. Velkommen ved møteleder Jo Randen
 3. Åpningsinnlegg fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide om forvaltningsplanmeldingen 2024
 4. Korte innlegg fra politisk ledelse i sentrale havdepartementer:
  • Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran
  • Statssekretær Astrid Bergmål i Olje- og energidepartementet
  • Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet
  • Statssekretær Bjørg Sandkjær i Utenriksdepartementet (utvikling)
 5. Hovedpunkter fra det faglige grunnlaget ved leder av Faglig forum, Øystein Leiknes (Miljødirektoratet)
 6. Innlegg fra utvalgte sentrale interessegrupper: Hva bør vektlegges i forvaltningsplanene?
  • Offshore Norge ved direktør for næringsliv og kommunikasjon Torbjørn Giæver Eriksen
  • LO ved spesialrådgiver for marin sektor Anne-Beth Skrede
  • Konkraft Pluss ved sekretariatsleder Marita Bjelland Botne
  • WWF ved generalsekretær Karoline Andaur
  • Norges Fiskarlag ved seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes
  • Rederiforbundet ved administrerende direktør Harald Solberg
 7. Pause ca kl 1115 (20 min, wraps)
 8. Innspill fra berørte interessegrupper: Hva bør vektlegges i forvaltningsplanene?
  • Biomarint forum ved Jørn Prangerød
  • Birdlife Norge ved Morten Helberg
  • Bjerknessenteret for Klimaforskning ved Kikki Flesche Kleiven
  • DuPont Nutrition Norge AS (IFF) ved Trond Helgerud
  • Fellesforbundet ved Christian Justnes
  • Fiskebåt ved Jan Ivar Maråk
  • Fornybar Norge ved Nina Helene von Hirsch
  • Greenpeace ved Andreas Randøy
  • Industri Energi ved Arild Theimann
  • Maritime CleanTech ved Runar Bjørkvik Mæland
  • Møre og Romsdal fylkeskommune ved Arne Håkon Sandnes
  • Natur og Ungdom ved Symre Johanne Aargaard
  • Naturvernforbundet ved Jørgen Næss Karlsen
  • NORCE Norwegian Research Centre ved Fiona Provan
  • Norges geologiske undersøkelse ved Terje Thorsnes
  • Norges Kystfiskarlag ved Tom Vegard Kiil
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved Pål Molander
  • Norsk Reiseliv ved Per-Arne Tuftin
  • NTNU ved Siri Granum Carlson
  • Næringslivets Hovedorganisasjon ved Jan-Bertil Lieng
  • Sjømat Norge ved Ole Fretheim
  • UiB, juridisk fakultet ved Sigrid Eskeland Schütz
  • Vår Energi ASA ved Ellen Waldeland Hoddell
 9. Kommentarer/spørsmål
 10. Oppsummering fra klima- og miljøministeren