Innspillsmøte 24. august om havbruk

Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til innspillsmøte om stortingsmelding om dyrevelferd under Aqua Nor 2023. Møtet var fysisk og hadde kampen mot lakselus i et velferdsperspektiv som tema. Hovedfokus var på tiltak som kan bedre dyrevelferden til oppdrettsfisken.

Skriftlige innspill kunne sendes i etterkant av møtet og innen 15. september.

Følgende organisasjoner deltok:

Advokatfirmaet Schjødt AS
Akvaveterinærenes forening
Aker Solutions og Tekna
Benchmark Animal Health
Cermaq Norway
Den norske veterinærforening
Dyrebeskyttelsen
Dyrevernalliansen
Elanco
FHF
Grieg
Seafood
HaVet
Fiskehelse og Tekna
Havforskningsinstituttet
Kystrederiene
Legemiddelindustrien (LMI)
Lingalaks
Mattilsynet
Mattilsynet, region Midt
Marø havbruk
Merck Måsøval
NMBU
NOAH
Nofima
Norecopa
Norges Miljøvernforbund
Norske lakseelver
Nærings- og fiskeridepartementet
Pharmaq
Riksrevisjonen
Sinkaberg Hansen
Sintef Ocean
Sjømatbedriftene
Sjømat Norge
Stingray Marine Solutions
Vestland fylkeskommune
Veterinærinstrituttet
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)
Åkerblå