Innspill til dyrevelferdsmeldingen

Regjeringen arbeider med å legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Det har vært avholdt flere innspillsmøter og innspillsrunder. Her ligger en oversikt over alle innspillene.

Samlet oversikt over alle innspillene til Landbruks- og matdepartementet:

Samlet oversikt over alle innspillene til Nærings- og fiskeridepartementet: