Innspillsmøte om arbeidet med digital motstandskraft

I dag, 12. februar, holdt kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery et innspillsmøte for å styrke befolkningens digitale motstandskraft og arbeidet mot desinformasjon og uønsket påvirkning. Et bredt spekter av aktører fra privat og offentlig sektor deltok.

– Desinformasjon er ikke et nytt fenomen, men omfanget og måten det spres på i disse dager, er uten sidestykke i et historisk perspektiv. Når vi står overfor en så stor utfordring, er det viktig at vi har oversikt over hva som allerede gjøres og hva som bør gjøres, og det er derfor vi arrangerte dette møtet, sier Lubna Jaffery.

Kultur- og likestillingsministeren har ansvaret for å koordinere regjeringens innsats for å styrke befolkningens digitale motstandskraft. Over 20 aktører, herunder forvaltningsmyndigheter, teknologiselskap, universitets- og høgskoler og medieorganisasjoner deltok på møtet i Oslo.

Hensikten med møtet er å skaffe oversikt over hvordan relevante aktører arbeider for å styrke den digitale motstandskraften. Videre ønsker Kultur- og likestillingsdepartementet å legge til rette for økt samhandling mellom aktørene, samt avdekke eventuelle behov for ytterligere tiltak.

– Norge har et godt utgangspunkt for å stå imot forsøk på å spre desinformasjon. Vi har en høyt utdannet befolkning, tillit til hverandre, til myndighetene og til media. Dette er med på å gjøre oss motstandsdyktige, men utfordringene er mange. Derfor er jeg glad for alle innspillene jeg har fått. Det gjøres mye bra, både fra media, næringslivet, myndigheter og sivilsamfunnet. Nå skal vi ta med oss dagens innspill og legge en plan for videre arbeid, sier Jaffery.