Presseinvitasjon:

Innspillsmøte om arbeidet med digital motstandskraft

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery har ansvaret for å koordinere regjeringens innsats for å styrke befolkningens digitale motstandskraft mot desinformasjon og uønsket påvirkning. 12. februar inviterer statsråden til innspillsmøte med et bredt spekter av aktører fra privat og offentlig sektor.

Hensikten med møtet er å skaffe oversikt over hvordan relevante aktører arbeider for å styrke den digitale motstandskraften, herunder pågående og planlagte tiltak. Videre ønsker Kultur- og likestillingsdepartementet å legge til rette for økt samhandling mellom aktørene, samt avdekke eventuelle behov for ytterligere tiltak.

Møtet er åpent for pressen. I etterkant av møtet, fra cirka 13.45, vil statsråden være tilgjengelig for én til én-intervjuer.

Over 20 ulike aktører vil delta under møtet. Se nedenstående liste med påmeldte deltakere.

HVA: Innspillsmøte om digital motstandskraft
NÅR: Mandag 12. februar 2024. Fra 12.00 til 14.00.
HVOR: Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Akersgata 64 

Program:

  • Åpningsinnlegg ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery
  • Direktør Mari Velsand orienterer om Medietilsynets arbeid på området
  • Innspill fra aktørene.
  • Avslutning ved statsråden

Påmelding for presse:

 Påmelding kan sendes til kudinfo@kud.dep.no innen kl. 10.30 12. februar.

 Påmeldte bes møte i god tid for registrering i resepsjonen. Husk gyldig ID (pass, nasjonalt ID-kort, eller fysisk førerkort).

Påmeldte deltakere:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Facebook Norge 

Faktisk.no/Tenk

Høyskolen Kristiania 

Landslaget for lokalaviser (LLA) 

Mediebedriftenes landsforening (MBL) 

Medietilsynet 

Microsoft

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) 

Norsk Bibliotekforening 

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

NRK 

NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring

PST

Safer Internet Center

Seniornett 

SIFO Senter for forbruksforskning 

Stopp hatprat

Teknologirådet 

TikTok

UiB, institutt for medievitenskap 

UiB, Media City Bergen

UiO, Institutt for medier og kommunikasjon 

UiO, Institutt for pedagogikk 

Utdanningsdirektoratet 

YouTube