Invitasjon

Næringsministeren ber gründere og oppstartsbedrifter over hele landet om råd

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha konkrete råd og innspill til hvordan Norge kan få flere gründere og oppstartsbedrifter, og inviterer til innspillsmøter over hele landet.

–Gründere og oppstartsbedrift skaper arbeidsplasser og vekst i Norge, og de er viktige i arbeidet med grønn og digital omstilling. Mitt mål er at Norge skal bli verdens beste land å starte og drive bedrift i. For å få til det vil jeg ha innspill fra gründere og oppstartsbedrifter fra hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem den aller første stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter. Meldingen skal fremme kvinnelig entreprenørskap, og belyse relevante politikkområder og rammevilkår for gründere som kapitalmarkedet, kompetanse, sosiale ordninger, grønn omstilling og innretningen av virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt.

– Dersom vi skal få staten og næringslivet til å jobbe bedre sammen må vi vite mer om de viktigste utfordringene som gründere og oppstartsbedrifter møter, og hva som kan være mulige løsninger på dem. Jeg håper at mange vil ta seg tid til å dele sine erfaringer og tanker, og møter opp når vi reiser lander rundt, sier næringsminister Vestre. 

Næringsministeren inviterer til fire regionale innspillsmøter:

Tromsø – 29. feb, kl. 09:00 - 11:00
Sted: Sparebankens festsal, Rødbanken, Storgata 65

Oslo – 1. mars, kl. 13.30 - 15.00
Sted: Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 

Trondheim – 7. mars, kl. 17:00 - 19:00
Sted: Digs, Krambugata 2, 7011 Trondheim

Bergen – 14. mars, kl. 12:15 - 14:15.
Sted: VIS, Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen

I tillegg arrangerer SMB Norge et åpent innspillsmøte i Drammen den 20. mars klokken 18.00-20.00.

Mer informasjon og påmelding via SMB Norge på denne linken.

Næringsministeren inviterer også til et eget innspillsmøte om kvinnelige grundere:   

Oslo – 5. mars, kl. 16:00 - 18:00
Sted: Forskningsparken, Startuplab, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Praktisk informasjon

Vi kommer tilbake med lokasjoner og klokkeslett. Se oppdatert info på denne siden når arrangementet nærmer seg.

Alle som ønsker å delta på innspillsmøter må melde seg på. Det åpnes for innspill på inntil tre minutter per person. Dersom flere kommer sammen ber vi om at en person holder innspill på vegne av sin gruppe. Ved stor pågang må departementet ta forbehold om at ikke alle garanteres taletid eller tilstedeværelse. Alle som skal holde innlegg bes om å sende inn skriftlig innspill i tillegg til innlegg. Man kan også sende inn skriftlige innspill uten å holde muntlige innlegg.