Internasjonal dag for kvinner i maritim næring

18. mai er den internasjonale dagen for kvinner i maritim næring, en årlig begivenhet initiert av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO). Formålet med dagen er å synliggjøre kvinners deltakelse i næringen og fremheve arbeidet som gjøres for å inkludere flere kvinner.

Portrett av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.
Fisheries and Ocean Minister Marianne Sivertsen Næss Foto: NFD

- Dette er en viktig markering og et tydelig signal om at vi både ønsker og trenger en mer likestilt maritim næring. Likestilling er både en viktig verdi i seg selv, og nøkkelen til et godt arbeidsmiljø, innovasjon og til å sikre fremtidig verdiskaping, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Maritim sektor er en internasjonal næring hvor konkurransen er stor. Næringen, som omfatter blant annet rederier, verft, utstyrs- og tjenesteleverandører, sikrer verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Næringen må tiltrekke seg arbeidskraft og opprettholde sitt konkurransefortrinn i møte med endringer i samfunnet, og det er avgjørende å sikre rekruttering fra hele befolkningen. Fiskeri- og havministeren oppfordrer alle til å markere denne viktige dagen og til å støtte kvinner i maritim næring.

- Dagen gir oss anledning til å reflektere over de fremskrittene vi har gjort mot likestilling i maritim næring, samtidig som vi erkjenner at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Holdninger og arbeidsmiljø er blant de store utfordringene som må adresseres. Vi arbeider aktivt med dette i oppfølgingen av regjeringens likestillingsstrategi, og i det pågående arbeidet med en samarbeidserklæring med næringen, sier fiskeri- og havministeren.

For første gang deler også IMO i dag ut sin likestillingspris, IMO Gender Equality Award. Denne prisen anerkjenner individer som har gjort betydelige innsatser for å fremme kjønnslikestilling og styrke kvinner i maritim sektor. Prisen går til tidligere president i Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA), Despina Panayioto Theodosiou fra Kypros.

- Theodosiou har gjort et enestående arbeid med å fremme likestilling i maritim sektor gjennom sin presidentperiode både nasjonalt og globalt. Hun er en verdig mottaker av IMOs første likestillingspris. Gratulerer så mye til henne, sier fiskeri og havminister Marianne Sivertsen Næss