Fremleggelse av forslag om å forby miljøgifter i blant annet sports- og kjøkkenartikler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Tirsdag 7. februar legger Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland fram et omfattende forslag om å forby PFAS i EU.

Tirsdag 7. februar legger Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland fram et omfattende forslag om å forby PFAS i EU. Forslaget blir offentligjort i Brussel på en pressekonferanse klokka 11-12.30.

Klima- og miljødepartementet inviterer senere samme dag til en fremleggelse av forslaget i Norge. Forslaget vil presenteres av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. Det blir også innlegg fra Dorte Herzke ved NILU og fra Cathrine Pia Lund ved Miljømerking Norge.

Forslaget er et av de mest omfattende restriksjonsforslagene av helse- og miljøfarlige stoffer i EUs historie. Det finnes over ti tusen PFASer, og stoffene er blant de mest bekymringsfulle vi omgir oss med. Stoffene finnes overalt i miljøet, de brytes ikke ned og de hoper seg opp i naturen. Mennesker får det i kroppen gjennom maten vi spiser og vannet vi drikker. PFASer brukes i en rekke forbrukerprodukter som tekstiler, matemballasje, kosmetikk, skismøring, i tillegg til at de brukes i industrien. Dermed vil gevinsten for helse og miljø være stor når disse miljøgiftene blir faset ut.

Forslaget er et forbud som vil inngå i det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og skal gjelde i hele EU og EØS. Det vil imidlertid gjelde unntak for visse bruksområder hvor det ikke per i dag finnes alternative løsninger.

Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20

Tid: Tirsdag 7. februar kl. 14.00-15.00.

(Husk gyldig legitimasjon ved oppmøte Kongens gate 20)

Påmelding til: Jon.berg@kld.dep.no 


Internasjonalt vil forslaget blir offentligjort i Brussel på en pressekonferanse klokka 11-12.30.

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Jon Berg

Jon.berg@kld.dep.no

Tlf 90569495