Invitasjon til innspillsmøte om kunstnermeldingen i Karasjok 19. september

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med stortingsmeldingen om kunstnerpolitikken og nå inviterer statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann til et innspillsmøte i Karasjok for kunstnere og aktører i kunst- og kulturfeltet.

Formålet er å få et godt inntrykk av hvordan kunstnere og kulturaktører opplever situasjonen i dag og hva som kan og bør gjøres framover, spesielt når det gjelder følgende spørsmål:

  1. Hvordan legge til rette for flere kulturarbeidsplasser og kompetansemiljø over hele landet?
  2. Hva kan gjøres for at kunstnere får rimelig betaling for arbeid og bruk/visning av verk?
  3. Hva kan gjøres for å bedre kunstneres tilgang til sosiale rettigheter?
  1. Hvordan sikre kunstnerisk frihet og ytringsfrihet?
  2. Hvordan sikre at kunstnerbefolkningen gjenspeiler vårt mangfoldige samfunn?

For det samiske kunstfeltet vil følgende spørsmål også være relevante:

  1. Hvilke spørsmål er viktige, relevante eller mest presserende for samiske kunstnere å løfte til et nasjonalt nivå?
  2. Hvilke utfordringer og muligheter ligger i den videre utviklingen av den samiske kunsten og de samiske kunstmiljøene ?
  3. Hva kan gjøres for å styrke det pansamiske kunstnersamarbeidet?

Tid og sted: 19. september kl. 14-16 i Sametingsbygningen i Karasjok
Påmelding: 16. september til postmottak@kud.dep.no 
Skriftlige innspill: Departementet tar også imot skriftlige innspill, frist for dette er 30. september 2022. Innspillene sendes til postmottak@kud.dep.no og merkes med "Innspill til kunstnermeldingen".

Ved spørsmål, kontakt Bengta Ryste bengta.ryste@kud.dep.no 

Se også: Om arbeidet med ny kunstnermelding - regjeringen.no