Om arbeidet med ny kunstnermelding

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med en stortingsmelding om kunstnerpolitikken. Kunstnermeldingen skal bygge på overordnede politiske mål i Hurdalsplattformen. Dagens tiltak og virkemidler skal gjennomgås, og det skal legges fram forslag til en helhetlig kunstnerpolitikk. Arbeidet med meldingen har blitt utsatt på grunn av pandemiens konsekvenser for kunst- og kulturlivet, med uforutsigbarhet og dårligere oversikt når det gjelder aktivitet og økonomi.

Ser to publikummere bakfra og deler av utstillingslokalet fra Nordic Light Festival.

Regjeringens mål for kunstnerpolitikken

Ytringsfrihet og kunstnerisk frihet er grunnleggende premisser for regjeringens kunstnerpolitikk og det statlige virkemiddelapparat skal brukes bredt og aktivt for å oppnå de kultur- og kunstnerpolitiske målene. Kultur- og kunstnerpolitikken skal sikre et vitalt og mangfoldig kunstfelt med rimelige arbeidsvilkår for kunstnere.

Ser hendene til kunstner som deler en liten blå glasstein med hammer.

Innspill til meldingsarbeidet

Kultur- og likestillingsdepartementet er opptatt av at arbeidet med meldingen inkluderer innspill fra berørte akører. Innspill som ble sendt inn i forbindelse med foregående prosess vil bli gjennomgått på nytt. Frist for nye innspill er 30. september 2022.

Kunstneren Javier Barrios og en annen mann henger opp et kunstverk på veggen.

Empiri og teori

Kunstnerpolitikkens nedslagsfelt består av en lang rekke aktører og enkeltkunstnere med ulike vilkår og behov. For departementet er det viktig å få god innsikt i dagens kunstnerpraksis på tvers av feltene.

Aktuelt nå

En samling med brukte malepensler

Påmelding innen 7. juni:

Invitasjon til innspillsmøte om kunstnermeldingen i Stavanger 9. juni

03.06.2022: Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med stortingsmeldingen om kunstnerpolitikken og nå inviterer statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann til et innspillsmøte for kunstnere og aktører i kunst- og kulturfeltet.