Om arbeidet med ny kunstnermelding

Kunstnermeldingen ble lagt fram 9. juni og har fått navnet "Kunstnarkår".

Ser hendene til kunstner som deler en liten blå glasstein med hammer.

Innspill til meldingsarbeidet

Kultur- og likestillingsdepartementet er opptatt av at arbeidet med meldingen inkluderer innspill fra berørte akører. Innspill som ble sendt inn i forbindelse med foregående prosess vil bli gjennomgått på nytt. Frist for nye innspill er 30. september 2022.

Ser to publikummere bakfra og deler av utstillingslokalet fra Nordic Light Festival.

Regjeringens mål for kunstnerpolitikken

Ytringsfrihet og kunstnerisk frihet er grunnleggende premisser for regjeringens kunstnerpolitikk og det statlige virkemiddelapparat skal brukes bredt og aktivt for å oppnå de kultur- og kunstnerpolitiske målene. Kultur- og kunstnerpolitikken skal sikre et vitalt og mangfoldig kunstfelt med rimelige arbeidsvilkår for kunstnere.

Kunstneren Javier Barrios og en annen mann henger opp et kunstverk på veggen.

Empiri og teori

Kunstnerpolitikkens nedslagsfelt består av en lang rekke aktører og enkeltkunstnere med ulike vilkår og behov. For departementet er det viktig å få god innsikt i dagens kunstnerpraksis på tvers av feltene.

Anette Trettebergstuen

Styrker kunstnernes økonomi

Pressemelding 03.12.2022

– Kunstnere er arbeidsfolk, men vi ser at de altfor ofte får for dårlig betalt og må stå med lua i hånda. Bak ethvert arrangement, utstilling, tekst eller forestilling er det folk som henter i barnehage, betaler strømregninger og gjør sitt for å få endene til å møtes. Vi skal sikre at kunstnere får skikkelig betalt for den jobben de gjør, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Nå settes det ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal se på kunstnere og kulturfolks rett til rimelig betaling.