Regjeringens mål for kunstnerpolitikken

Ytringsfrihet og kunstnerisk frihet er grunnleggende premisser for regjeringens kunstnerpolitikk og det statlige virkemiddelapparat skal brukes bredt og aktivt for å oppnå de kultur- og kunstnerpolitiske målene. Kultur- og kunstnerpolitikken skal sikre et vitalt og mangfoldig kunstfelt med rimelige arbeidsvilkår for kunstnere.

Kunst og kultur bidrar til å skape både levende lokalsamfunn og et godt liv for den enkelte. Regjeringens kulturpolitikk vil støtte opp under et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet og satse særlig på den lokale og regionale kulturen.

Folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Regjeringen vil legge til rette for flere kulturarbeidsplasser og kompetansemiljø over hele landet, sikre institusjonene og satse på det frie feltet. Regjeringen vil styrke kunstnerøkonomien og arbeide for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter. Det er også en målsetning å fremme norsk kultur internasjonalt og bidra til samarbeid mellom kunstnere i Norge og utlandet.