Empiri og teori

Kunstnerpolitikkens nedslagsfelt består av en lang rekke aktører og enkeltkunstnere med ulike vilkår og behov. For departementet er det viktig å få god innsikt i dagens kunstnerpraksis på tvers av feltene.

Et godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for relevant politikkutforming. Følgende arbeider publisert etter 2014 ligger til grunn for arbeidet med kunstnerpolitikken. Listen er ikke komplett og vil oppdateres med jevne mellomrom:

Relevante periodiske publikasjoner: