Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

Rapport nr. 1 2019 BI og Menon Economics av Irina Eidsvold-Tøien, Øyvind Torp, Marcus Gjems Theie, Audun Molde, Terje Gaustad,Harald Sommerstad, Anne Espelien og Anne-Britt Gran.

På oppdrag for Kulturdepartementet har Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) i samarbeid med Menon Economics, gjennomført en utredning av konsekvensene avdigitaliseringen for aktørene i musikkfeltets økosystem.

Rapporten "Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje" (.pdf)

English summary "What now - The Impact of Digitization on the Norwegian Music Industry" (.pdf)

Det overordnede formålet med utredningen er å innhente mer kunnskap om den økonomiske utviklingen i det norske musikkfeltet de siste tiårene, sett i lys av den teknologiske og digitale utviklingen. Utredningen har som mål å kartlegge musikkfeltet og hvordan digitaliseringen har påvirket verdisystemet, markedsstrukturene og konkurransesituasjonen, samt undersøke hvordan økonomiske verdier skapes og fordeles mellom de ulike aktørene.

Det har tidligere ikke vært gjennomført en nærmere analyse av
pengestrømmene i det norske musikkfeltet, av hvordan de økonomiske verdiene skapes og fordeles mellom de ulike leddene i verdikjeden, og hvordan dette har utviklet seg over tid.