Innspill til meldingsarbeidet

Kultur- og likestillingsdepartementet er opptatt av at arbeidet med meldingen inkluderer innspill fra berørte akører. Innspill som ble sendt inn i forbindelse med foregående prosess vil bli gjennomgått på nytt. Frist for nye innspill er 30. september 2022.

Departementet ønsker at eventuelle supplerende innspill tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

1. Hva kan gjøres for å legge til rette for flere kulturarbeidsplasser og kompetansemiljø over hele landet?

Hva er de største utfordringene for at flere kunstnere og kulturarbeidere skal kunne bo og virke utenfor de største byene? Hvilken rolle kan institusjonene spille for økt tilgang til kulturarbeidsplasser og kompetansemiljøer?

2. Hva kan gjøres for at kunstnere får rimelig betaling for arbeid, oppdrag, bruk og visning av verk?

Hva er de største utfordringene for å oppnå rimelig betaling for arbeid, oppdrag, bruk og visning av verk? Hva oppleves som de største kompetanseutfordringene ved det å drive egne virksomheter?

3. Hva kan gjøres for å bedre kunstneres tilgang til sosiale rettigheter?

Hva er de største utfordringene når det gjelder sosiale ordninger, inntektssikring og forsikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende? Hva er den største utfordringen når det gjelder pensjonsopptjening og -sparing? Hva oppleves som de største hindrene for etablering og ansettelse i eget aksjeselskap?

4. Hvordan sikre kunstnerisk frihet og ytringsfrihet?

Hvordan oppleves vilkårene for kunstnerisk frihet og ytringsfrihet?

5. Hvordan sikre at kunstnerbefolkningen gjenspeiler vårt mangfoldige samfunn?

Hvordan oppleves mangfoldet i kunstnerbefolkningen i dag? Hvordan sikre at kunsten er relevant og representativ for alle?

6. Hvordan bidra til økt internasjonalt samarbeid?

Hvor viktig er internasjonale oppdrag og samarbeid for den kunstneriske virksomheten? Hva oppleves som de største utfordringene med å samarbeide med kunstnere og institusjoner i utlandet?

Innspill til meldingsarbeidet sendes til postmottak@kud.dep.no innen 30. september 2022. Merk e-posten med "Innspill til kunstnermeldingen".

Mottatte innspill

AFF - Aksjon for filmkunst (.pdf)

Agder fylkeskommune (.pdf)

Arktisk Filharmoni (.pdf)

Biletkunstnerane Møre og Romsdal (.pdf)

Billedkunstnerne i Oslo (.pdf)

CREO (.pdf)

Den norske Forfatterforening (.pdf)

Dramatikerforbundet (.pdf)

Employ AS (.pdf)

Fond for lyd og bilde (.pdf)

Forbundet Frie Fotografer (.pdf)

Forfatterforbundet (.pdf)

Grafill (.pdf)

GramArt (.pdf)

Grenland Friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (.pdf)

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) (.pdf)

Hålogaland teater (.pdf)

Innlandet fylkeskommune (.pdf)

Juoigiid Searvi (JS) (.pdf)

Kartellet (.pdf)

Kommunesektorens organisasjon - KS (.pdf)

Kongelige norske marines musikkorps (levert rapport om Forsvarets musikk som innspill) (.pdf)

KORO (.pdf)

Kristiansand kommune (.pdf)

Krystallplaneten (.pdf)

Kunsthallene i Norge (.pdf)

Kunstnernes Hus (.pdf)

Kunstnernettverket (.pdf)

Kunstsentrene i Norge (KiN) (.pdf)

Museet Midt IKS og Kunstmuseet NordTrøndelag (.pdf)

Music Norway (.pdf)

Musikk i Innlandet (.pdf)

Musikkontoret Nord (.pdf)

Møre og Romsdal fylkeskommune (.pdf)

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (.pdf)

NOPA norsk forening for komponister og tekstforfattere (.pdf)

NORA Nasjonal og regional arena for dans (.pdf)

Nordland fylkeskommune (.pdf)

Nordnorsk Jazzforum (NNJF) (.pdf)

Nordnorsk kunstnersenter (.pdf)

Norges museumsforbund (.pdf)

Norsk audiovisuell oversetterforening - NAViO (.pdf)

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (.pdf)

Norsk jazzforum og de fem regionale jazzsentrene (.pdf)

Norsk kritikerlag (.pdf)

Norsk Oversetterforening (.pdf)

Norsk Skuespillerforbund (.pdf)

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) (.pdf)

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) (.pdf)

Norske Billedkunstnere (.pdf)

Norske Dansekunstnere (.pdf)

Norske Filmregissører og Norsk filmforbund (.pdf)

Norske Filmregissører (.pdf)

Norske Grafikere (.pdf)

Norske Kunstforeninger, Kunsthallene i Norge og Kunstsentrene i Norge (.pdf)

Norske Kunstforeninger (.pdf)

Norske Kunsthåndverkere (.pdf)

Norwegian Crafts (NC) og Office for Contemporary Art Norway (OCA) (.pdf)

Operaen i Kristiansund (.pdf)

Oppland Kunstsenter (.pdf)

Oslo kommune - byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet (.pdf)

Riddo Duottar Museat (.pdf)

Rogaland fylkeskommune (.pdf)

Sametinget (.pdf)

Sámi Girječálliid Searvi (SGS) (.pdf)

Samisk Kunstnerforbund (.pdf)

Silje Salomonsen (.pdf)

Skien kommune - Kunstnerbyen Skien (.pdf)

Skuespiller- og danseralliansen (.pdf)

Stavanger kommune (.pdf)

Stavanger kunstmuseum (.pdf)

Sørnorsk filmsenter (.pdf)

Tegnerforbundet (.pdf)

Toni Nordli (.pdf)

Tou Scene (.pdf)

Troms og Finnmark fylkeskommune (.pdf)

Trøndelag fylkeskommune (.pdf)

Unge Kunstneres Samfund (UKS) (.pdf)

Vestfold Bildende Kunstnere (.pdf)

Vestfold Filmforum (.pdf)

Vestfold Kunstsenter (.pdf)

Vestfold og Telemark fylkeskommune (.pdf)

Vestland fylkeskommune (.pdf)

Viken fylkeskommune (.pdf)