Invitasjon til innspillsmøte om organisering av veisektoren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Samferdselsdepartementet inviterer til innspillsmøte om organisering av veisektoren. Møtet blir ledet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nett-tv Innspillsmøte om organisering av veisektoren

Se sendingen her

Se sendingen her

Bakgrunn for innspillsmøtet er at det i Hurdalsplattformen heter at «regjeringen vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.»

På innspillsmøtet vil vi oppfordre deltakerne til å kommentere hvilke spørsmål det er viktig at blir besvart i en utredning om organisering av veisektoren. Vi tar gjerne imot skriftlige innspill. Disse sendes postmottak@sd.dep.no innen 10. august.

Innspillsmøtet finner sted 23. juni kl. 10-12 i auditoriet i regjeringskvartalet i Oslo: R5, Akersgt. 59. Det er også mulig for påmeldte å holde innlegg digitalt. Vi ber om påmelding senest 21. juni kl. 14, som sendes sha@sd.dep.no .

Ved påmelding til møtet ber vi også om beskjed om man ønsker å holde innlegg, og eventuelt om noen holder innlegg på vegne av flere aktører. Vi antar at taletid per innlegg vil være 3-5 minutter, men her kan det komme justeringer avhengig av antall påmeldte.

Innspillsmøtet streames her på denne siden. Du trenger ikke påmelding for å følge møtet digitalt, kun for digitale innlegg. 

Se også invitasjonsbrevet (pdf)