Jordbruksoppgjøret 2017 oversendt Stortinget

Proposisjon om Jordbruksoppgjøret 2017 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la fram sitt krav den 26. april. Statens tilbud ble lagt fram 5. mai. Den 16. mai valgte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag å bryte forhandlingene med staten. Proposisjonen som i dag går til Stortinget er basert på statens tilbud.

Til toppen