Justis- og beredskapsministerens orientering 27. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

Sakte, men sikkert så går vi heldigvis noe tilbake til en slags «normaltilstand».

I forrige uke så åpnet barnehagene, denne uken starter åpningen av skolen for 1.-4. trinn.

Og jeg ser at iallfall noen har vært hos frisøren. [se mot Bent]

Det er bra.

Men – det er samtidig slik at vi kommer til å leve med følgene av korona-viruset lenge.

Et eksempel kom på lørdag, da kulturminister Abid Raja informerte om at forbudet mot arrangementer som samler over 500 mennesker forlenges til 1. september.

Vi er opptatt av å gjennomføre gradvise lettelser.

Og at vi tydelig kan følge konsekvensene av det vi beslutter.

Men målet er at vi skal tilbake, og det så raskt som mulig.

**

Vi er i en situasjon som vi ikke har vært fjør. Og det betyr selvsagt også at vi på et tidspunkt må evaluere.

Vi er opptatt av i god tid å være forberedt, og derfor satte regjeringen på fredag ned en ekstern og uavhengig kommisjon.

Kommisjonen skal gjennomgå og evaluere myndighetenes forberedelser og håndtering av Covid 19-pandemien på en grundig og helhetlig måte.

Mandatet er fritt og åpent, og fastsatt etter dialog med partiene på Stortinget.

De skal kartlegge alle relevante sider ved håndteringen.

Kommisjonen skal være uavhengig av regjeringen og Statsministerens kontor i sitt arbeid, og skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021.

**

La meg nok en gang understreke viktigheten av at vi alle er lojale til denne nasjonale dugnaden.

At ingen profiterer på de ordningene vi har laget for de som nå er permitterte.

Bedrifter skal ikke permittere ansatte som kan jobbe, og ansatte skal fylle ut meldekort hver fjortende dag med informasjon om hvor mye du har jobbet.

Det er et personlig ansvar at meldekortet er korrekt utfylt.

Og for å være veldig tydelig: Dugnadsprofitørene vil bli avdekket, etterforsket og straffet.

**

La meg avslutte med å takke for innsatsen.

Alle de som bidrar i den nasjonale dugnaden.

I går var jeg for eksempel på besøk utenfor Kolstihagen sykehjem, som har mottatt smittevernutstyr laget av innsatte i Bergen fengsel.

De siste ukene har innsatte og ansatte i fengselet gjort om på deler av arbeidsdriften sin for å kunne produsere smittvernutstyr.

Og det skal de fortsette med så lenge det er behov for utstyr.

Dette er et eksempel på tiltak som skjer rundt omkring i hele landet, i fengsler og andre steder.

Det gjør meg stolt, og jeg vil si takk.

**

Da gir jeg ordet til kunnskapsminister Guri Melby.