Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen inngår avtale

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Etter dialog, har Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet inngått en avtale om en ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen.

Justisministeren og Advokatforeningen
Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen har inngått avtale. På bildet fra venstre: Martin Kaasgaard Nielsen og Mette Yvonne Larsen (begge Advokatforeningen) , justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, Merete Smith og Jon Wessel-Aas ( begge Advokatforeningen) Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Samtidig har regjeringen på svært kort tid styrket rettshjelpsfeltet betydelig.

– Regjeringen har jobbet målrettet for å styrke rettshjelpsordningen, både ved å sikre flere personer tilgang til fri rettshjelp og ved å heve rettshjelpssatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Solberg-regjeringens siste budsjettforslag inneholdt ingen økning av rettshjelpssatsen, heller ikke en prisjustering. Dagens regjering har bidratt til å øke rettshjelpsatsen, i tillegg til at reisefraværsgodtgjørelsen ble økt nylig i revidert nasjonalbudsjett.

Disse økningene viser en vilje fra regjeringen til å utligne den underreguleringen som rettshjelpssatsen har vært utsatt for de siste to tiårene, og kombinert med den nye modellen for fastsettelse av satsen, kan vi klare å opprettholde en bærekraftig utvikling over tid, sier leder i Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas.

Den nye avtalen innebærer at det skal opprettes et uavhengig råd av Domstoladministrasjonen som skal gi departementet anbefalinger om nivået på rettshjelpsatsen i forbindelse med de årlige budsjettprosessene. Advokatforeningen og departementet mener at denne nye modellen vil kunne bidra til en langt bedre prosess for å sikre en bærekraftig regulering av den offentlige rettshjelpssatsen og -ordningen fremover.

Til tross for at det fortsatt er en vei å gå før rettshjelpsordningen er bærekraftig, er dette et godt resultat for Advokatforeningen. Denne modellens formål er en bærekraftig økning og utvikling. Avtalen gir advokatene en helt annen og nødvendig plass ved bordet og legger til rette for en mer åpen og opplyst prosess rundt reguleringen av rettshjelpssatsen, sier Jon Wessel-Aas, som også roser justis- og beredskapsministeren for å ha vært løsningsorientert.

Både Advokatforeningen og departementet vil fremheve innsatsen fra Mats Ruland og Tor-Aksel Busch som har vært nøytrale tredjepersoner i dialogen.

Vi vil gjerne takke Ruland og Busch for deres uvurderlige og kreative bidrag til at vi fant en god løsning, avslutter Enger Mehl.

Avtale mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartement