Justisminister Emilie Enger Mehls uttalelse etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen

Lagmannsretten har i dag frifunnet Viggo Kristiansen for de forhold som knytter seg til Baneheia-saken. Det er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

På vegne av Regjeringen, vil jeg beklage, uten forbehold, til Viggo Kristiansen og hans nærmeste. Viggo, jeg vil si unnskyld for den uretten du har måttet tåle. Du har blitt frarøva store deler av ditt liv i frihet. Du har forsøkt å si fra, du har hevda din uskyld, men du har ikke blitt hørt. Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det har vært for deg, hvordan det må ha vært å oppleve å gjennomgå straffeforfølging, gjennomføre en så lang forvaringsdom for forhold som du nå er frifunnet for. Ord blir fattige i en sånn sammenheng. Og jeg må si at jeg ble også dypt rørt av den storheten du har vist som menneske i dag, i den omtanken som du har vist overfor de etterlatte og det de står i.

Som rettsstat må vi lære av våre feil. Derfor vil Regjeringen sette ned et uavhengig granskingsutvalg. Vi vil finne årsakene til at Viggo Kristiansen ble uriktig dømt. Vi må klarlegge hvorfor gjenåpning først ble beslutta etter så lang tid. Vi må finne ut hva vi kan lære, og vi må  finne ut hvilke endringer det eventuelt er nødvendig at vi gjør for å redusere risikoen for uriktige domfellelser i framtida, og sikre at også gjenåpningsinstituttet fungerer godt. Regjeringen tar sikte på at vi setter ned utvalget på nyåret.

På en dag som denne, tenker jeg først og fremst på Viggo Kristiansen og hans nærmeste for den uretten som er begått mot han. Så tenker jeg også på de etterlatte etter Lena og Stine Sofie, som ble frarøvet det mest dyrebare de hadde, og som fortsatt står uten endelig svar, så lenge etterpå.

Takk.