Kalender for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Avgrens

22.02.2018

 • Statssekretær Halvorsen deltek i møter med amerikanske styresmakter

  Audun Halvorsen| Utanriksdepartementet

  Sted: Washington DC, USA

  Statssekretær Halvorsen deltek i møter med amerikanske styresmakter.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Statssekretær Hagen er på reise i Bangkok og Malaysia

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Bangkok og Malaysia

  Statssekretær Hagen er på reise i Bangkok og Malaysia for å delta i bilaterale møter.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  I Bangkok deltek ho og på ein konferanse om bærekraftsmålet for energi (SDG7) arrangert av FNs kommisjon for økonomi og sosial utvikling, UNDESA.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Besøk til Østerdalen, Gudbrandsdalen og Oppdal

  Jon Georg Dale| Landbruks- og matdepartementet

  Sted: Røros, Nord-Østerdal, Nord-Gudbrandsdal og Oppdal.

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er på rundreise til Røros, Nord-Østerdal, Nord-Gudbrandsdal og Oppdal.

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøker pleie- og omsorgstjenesten i Sarpsborg kommune

  Åse Michaelsen| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Sarpsborg

 • Statssekretær Hagen besøkjer Thailand og Malaysia

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Bangkok og Kuala Lumpur

  Statssekretær Marianne Hagen besøkjer Thailand og Malaysia.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Pressevakta UD 23 95 00 02

 • Møter Flora kommune

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter ordfører Ola Teigen og rådmann Terje Heggheim, Flora kommune.

23.02.2018

 • Statssekretær Hagen er på reise i Bangkok og Malaysia

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Bangkok og Malaysia

  Statssekretær Hagen er på reise i Bangkok og Malaysia for å delta i bilaterale møter.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  I Bangkok deltek ho og på ein konferanse om bærekraftsmålet for energi (SDG7) arrangert av FNs kommisjon for økonomi og sosial utvikling, UNDESA.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

 • Utanriksministeren deltek på ein internasjonal konferanse om Sahel

  Ine Eriksen Søreide| Utanriksdepartementet

  Sted: Brussel

  Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på ein internasjonal konferanse om Sahel.

  Eigen presseinformasjon følgjer.

  Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, 990 24 984.

 • Besøker Hordaland

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøker Hordaland.

  Saken oppdateres.

 • Statssekretær Hagen besøkjer Thailand og Malaysia

  Marianne Hagen| Utanriksdepartementet

  Sted: Bangkok og Kuala Lumpur

  Statssekretær Marianne Hagen besøkjer Thailand og Malaysia.

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Pressevakta UD 23 95 00 02

 • Samferdselsministeren - møte med Den norske turistforening

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - møte med Den norske turistforening

24.02.2018

 • Helseminister Bent Høie deltar på årsmøte i Rogaland Høyre

  Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

  Sted: Sandnes

 • Samferdselsministeren - deltar på feiring av Jærbanen 140 år, Stavanger/Egersund

  Ketil Solvik-Olsen| Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på feiring av Jærbanen 140 år, Stavanger/Egersund

03.03.2018

 • Deltar på konserten Mihá

  Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Adresse: Hamarøy i Nordland

  Sted: Hamsunsenteret

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deltar på Mihá - stolthetskonsert for Tysfjord.

  Konsertomtale

Vis flere hendelser