Kalender for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Avgrens

07.06.2020

 • Klima- og miljøministeren leder innspillskonferanse til UNEA

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn åpner innspillskonferanse med sivilsamfunnsaktører til FNs miljøforsamling UNEA-5.

08.06.2020

 • Fiskeri- og sjømatministeren besøker Øst-Finnmark

  Odd Emil Ingebrigtsen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Øst-Finnmark 8. og 9. juni. Mandag 8. juni besøker fiskeri- og sjømatministeren Båtsfjord, og tirsdag 9. juni besøker han Vardø og Vadsø.

  Se program for besøket

 • Næringsministeren møter lederrådet for Jæren.

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Jæren Hotell

  Næringsminister Iselin Nybø møter lederrådet for Jæren.

 • Klima- og miljøministeren åpner UNEA Act For Nature Forum

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Adresse: Dronning Eufemias gate 15, Oslo

  Sted: Oslo Streamingsenter

  Klima- og miljøminister og Sveinung Rotevatn åpner Act For Nature Forum i egenskap av å være president for FNs miljøforsamling, UNEA.

  Fra 7. til 10 juni arrangeres Act #For Nature Globale online forum.  Møtet samler borgere, regjeringer, ikkestatlige organisasjoner, næringliv og forskere fra hele verden.  Det skal arrangeres en rekke diskusjoner rundt temaer som handler om alt fra sunne økosystemer, plastforsøpling av havene, globale matforsyningssytemer, ungdom og mer.

  Forumet er en forberedelse til den 5. sesjonen i FNs miljøforsamling - UNEA-5 som arrangeres i Nairobi 2021.

  Online-forumet ledes av UNEA-President Sveinung Rotevatn og lederen for FNs miljøprogram UNEP, Inger Andersen.

 • Arbeids- og sosialministeren på Stortinget

  Torbjørn Røe Isaksen| Arbeids- og sosialdepartementet

  Sted: Stortinget

  Åpent for alle

  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede på Stortinget under behandlingen av: Dokument 8:99 S (2019-2020) – Representantforslag om straff for påvirkning til trygdemisbruk og Dokument 8:100 (2019–2020) – Representantforslag om å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte åpningstider i barnehagene og SFO.

  Les mer om sakene:

 • Klima- og miljøministeren møter elever fra Asker videregående skole

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møter elever fra Asker videregående skole og svarer på spørsmål om klima og miljø og hvordan det er å være statsråd.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren møter Forbrukerrådet

  Linda Hofstad Helleland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Næringsministeren i Stortinget

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø er i Stortinget under behandlingen av representantforslaget fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og øke rekrutteringen til håndverksyrkene

 • Klima- og miljøministeren møter elever fra Thor Heyerdahl videregående skole

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møter elever fra Thor Heyerdahl videregående skole for å snakke om temaer rundt klima og miljø.

 • Klima- og miljøministeren har innspillsmøte med kommunesektoren om Klimaplan 2030.

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har innspillsmøte med kommunesektoren om Klimaplan 2030.

 • Besøke LNU

  Ida Lindtveit Røse| Barne- og familiedepartementet

  Adresse: Kolstadgata 1, 0652 Oslo

  Besøke Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

09.06.2020

10.06.2020

 • Fiskeri- og sjømatministeren besøker Tromsø

  Odd Emil Ingebrigtsen| Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Tromsø.

  Statsråden skal ha møter med Nofima, Norges Råfisklag, Sjømatrådet på Kystens hus. Han skal også besøke Karls Skalldyr og Kongsberg Satellite Senter.

 • Næringsministeren i Stortinget

  Iselin Nybø| Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø er i Stortinget under behandlingen av Meld St. 10 om norsk romvirksomhet.

11.06.2020

12.06.2020

 • Klima- og miljøministeren møter Industri Energi

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn møter fagforbundet Industri Energi for å snakke om spørsmål knyttet til farlig avfall, karbonfangst og lagring, hydrogen, grønn tiltakspakke, forvaltningsplanen for Barentshavet og avfall.

 • Arbeids- og sosialministeren i videomøte med nordiske ministre

  Torbjørn Røe Isaksen| Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i uformelt videomøte med nordiske ministre.

Vis flere hendelser
Til toppen