Kalender for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Avgrens

26.01.2022

 • Statsministeren til New York og Washington

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: New York og Washington

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York i samband med at Noreg leiar arbeidet i FNs tryggingsråd i januar 2022.

  Tysdag 25. januar skal statsministeren leie møte i tryggingsrådet om urban krigføring og vern av sivile. Onsdag 26. januar skal han leie møte om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA). Gahr Støre skal òg ha anna program, mellom anna med norsk nærings- og kulturliv. 

  Presse som er interessert i å dekkje saka, blir beden om å kontakte presseråd ved FN-delegasjonen i New York, Astrid Sehl, telefon +1 6466429910, e-post astrid.sehl@mfa.no. Akkrediteringsfrist for tilgang til FN er onsdag 12. januar.

  Oppdatering 26. januar 2022: Reisa er forlenga med ein dag. Statsministeren skal ha møte i Washington torsdag 27. januar. 

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

 • Klima- og miljøministeren besøker Svalbard

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Svalbard

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide besøker Longyearbyen, Kings Bay og Ny Ålesund på Svalbard.

  Espen Barth Eide besøker Svalbard for første gang som klima- og miljøminister. Formålet blant annet er å besøke Kings Bay, som drifter forskningsstasjonen i Ny Ålesund.

  Pressekontakt for besøket: Jo Randen: jo.randen@kld.dep.no, tlf: 911 69 463

 • Utanriksministeren møter den finske utanriksministeren

  Anniken Huitfeldt| Utanriksdepartementet

  Sted: Helsingfors, Finland

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i Finland for samtalar med mellom anna den finske utanriksministeren Pekka Olavi Haavisto. 

  Sjå eigen presseinformasjon.

  Pressekontakt: Ane H. Lunde, 97 67 12 50

 • Finansministeren holder innlegg på Styringskonferansen 2022

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder innlegg på Styringskonferansen 2022 arrangert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

 • Olje- og energiministeren møter Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen møter Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar.

27.01.2022

 • Olje- og energiministeren besøkjer Stavanger

  Marte Mjøs Persen| Olje- og energidepartementet

  Sted: Stavanger

  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøkjer Stavanger. Program kjem.

 • Næringsministeren til Stockholm

  Jan Christian Vestre| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Stockholm

  Næringsminister Jan Christian Vestre besøker Stockholm der han skal ha møter med utenrikshandelsminister Anna Hallberg og næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

  Les presseinvitasjonen her

 • Klima- og miljøministeren besøker Svalbard

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Svalbard

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide besøker Longyearbyen, Kings Bay og Ny Ålesund på Svalbard.

  Espen Barth Eide besøker Svalbard for første gang som klima- og miljøminister. Formålet blant annet er å besøke Kings Bay, som drifter forskningsstasjonen i Ny Ålesund.

  Pressekontakt for besøket: Jo Randen: jo.randen@kld.dep.no, tlf: 911 69 463

 • Statsministeren til New York og Washington

  Jonas Gahr Støre| Statsministerens kontor

  Sted: New York og Washington

  Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York i samband med at Noreg leiar arbeidet i FNs tryggingsråd i januar 2022.

  Tysdag 25. januar skal statsministeren leie møte i tryggingsrådet om urban krigføring og vern av sivile. Onsdag 26. januar skal han leie møte om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA). Gahr Støre skal òg ha anna program, mellom anna med norsk nærings- og kulturliv. 

  Presse som er interessert i å dekkje saka, blir beden om å kontakte presseråd ved FN-delegasjonen i New York, Astrid Sehl, telefon +1 6466429910, e-post astrid.sehl@mfa.no. Akkrediteringsfrist for tilgang til FN er onsdag 12. januar.

  Oppdatering 26. januar 2022: Reisa er forlenga med ein dag. Statsministeren skal ha møte i Washington torsdag 27. januar. 

  Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.no og fagdirektør Tor Borgersen, telefon 90 93 89 87, e-post tab@smk.dep.no.

 • Rundtur i Vestoppland

  Emilie Enger Mehl| Justis- og beredskapsdepartementet

  Dagen starter på Begna bruk og omegn, hvor hun, sammen ordføreren, vil se på skader og konsekvenser av stormen som herjet. Hun reiser videre til Sør-Aurdal kommunehus for samtaler om beredskap. Kommunen ble hardt rammet av stormen, med bortfall av strøm, mobilnett, internett og nødnett. Turen rundes av med besøk på politistasjonene på Dokka og Gran.

  Justis- og beredskapsministerens pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld Lorange (481 61 227)

 • Barne- og familieministeren besøker Kongsberg

  Kjersti Toppe| Barne- og familiedepartementet

  Sted: Kongsberg

  Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Kongsberg torsdag 27. januar.

  Hun vil besøke Kongsberg kommune og barnevernstjenesten fra 09.00 -12.00, og Lågen Ungdomshjem fra 13.00 - 15.00.

  Pressekontakt: kommunikasjonsrådgiver Sunniva Christophersen Haugen, 932 95 637, sunniva.haugen@bfd.dep.no 

 • Statssekretær Sandkjær har eit møte om den globale innsatsen mot polio

  Bjørg Sandkjær| Utanriksdepartementet

  Statssekretær Bjørg Sandkjær har møte med Rotary om den globale innsatsen mot polio (digitalt). 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Kommunal- og distriktsministeren besøker Nordland og Troms og Finnmark

  Bjørn Arild Gram| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram besøker Nordland og Troms og Finnmark.

  Statsråd Gram besøker Nordland og Troms og Finnmark (presseinvitasjon 25.01.2022) 

 • Statssekretær Petersson  held opningsinnlegget på eit seminar om eksportkontroll

  Eivind Vad Petersson| Utenriksdepartementet

  Sted: Marmorhallen, Oslo

  Statssekretær Eivin Vad Petersson  held opningsinnlegget på Utanriksdepartementets årlege informasjonsseminar om eksportkontroll.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren har eit møte med Nettverk for religion og utvikling

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Nettverk for religion og utvikling (digitalt).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Fiskeri- og havministeren mottar forskningsstrategi for maritim næring

  Bjørnar Selnes Skjæran| Nærings- og fiskeridepartementet

  Sted: Digitalt

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottar en ny forskningsstrategi for maritim næring.

  Følg overrekkelsen digitalt her

 • Utviklingsministeren har eit møte om ansvarleg næringsliv

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med sivilt samfunn om næringsutvikling og ansvarleg næringsliv (digitalt).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

 • Statssekretær Sandkjær held innlegg på eit møte om Global Disability Summit

  Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Sted: Litteraturhuset, Oslo 

  Statssekretær Bjørg Sandkjær held innlegg på eit møte i regi av Atlas-alliansen om toppmøtet for menneske med nedsett funksjonsevne. 

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

28.01.2022

 • Klima- og miljøministeren besøker Svalbard

  Espen Barth Eide| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Svalbard

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide besøker Longyearbyen, Kings Bay og Ny Ålesund på Svalbard.

  Espen Barth Eide besøker Svalbard for første gang som klima- og miljøminister. Formålet blant annet er å besøke Kings Bay, som drifter forskningsstasjonen i Ny Ålesund.

  Pressekontakt for besøket: Jo Randen: jo.randen@kld.dep.no, tlf: 911 69 463

 • Utanriksministeren har eit møte med representantar for Syrian Women Advisory Board

  Anniken Huitfeldt| Utenriksdepartementet

  Sted: UD, Oslo

  Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med representantar for Syrian Women Advisory Board (WAB) som mellom anna har ei rådgjevande rolle overfor FNs spesialutsending til Syria Geir O. Pedersen.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Kommunal- og distriktsministeren besøker Nordland og Troms og Finnmark

  Bjørn Arild Gram| Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram besøker Nordland og Troms og Finnmark.

  Statsråd Gram besøker Nordland og Troms og Finnmark (presseinvitasjon 25.01.2022) 

 • Statssekretær Sandkjær har eit møte med nestleiaren i Ifad

  Bjørg Sandkjær| Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte med Satu Santala, nestleiar i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (digitalt).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

 • Utviklingsministeren har eit møte med ein visegeneralsekretær i FN

  Anne Beathe Tvinnereim| Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed (digitalt).

  Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

02.02.2022

 • Finansministeren holder innlegg på Valutaseminaret

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Sted: Digitalt

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder innlegg på Valutaseminaret.

 • Finansministeren deltar i spørretimen

  Trygve Slagsvold Vedum| Finansdepartementet

  Sted: Stortinget

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar i spørretimen på Stortinget.

Vis flere hendelser