Karin Fløistad fortsetter som leder av Konkurranseklagenemnda

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Advokat Karin Fløistad er i dag gjenoppnevnt som leder av Konkurranseklagenemnda. Fløistad har ledet nemnda siden opprettelsen i 2017.

– Jeg er glad for at Karin Fløistad fortsetter som leder av Konkurranseklagenemnda. Under Fløistads ledelse har nemnda blitt en effektiv klagenemnd for konkurransesaker, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Karin Fløistad er advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, med særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Fløistad har omfattende prosedyre- og rådgivningserfaring, med bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten.

– Jeg ser frem til å fortsette det viktige arbeidet i Konkurranseklagenemnda sammen med de kompetente medlemmene og det dyktige Klagenemndsekretariatet i Bergen, sier Fløistad.

Fløistad ble utnevnt i statsråd i dag for en ny åremålsperiode på seks år.

Om Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven. Dette innebærer at klage på vedtak om foretakssammenslutninger, gebyrvedtak som følge av ulovlig samarbeid og misbruk av dominans, og andre vedtak (klage på manglende innsyn, pålegg om dokumentfremleggelser etc.) skal klages inn for Konkurranseklagenemnda. Konkurranseklagenemnda ble opprettet 1. april 2017. 

Nemnda består av følgende medlemmer:

  • Advokat Karin Fløistad (leder)
  • Professor Tore Lunde, Bergen
  • Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Bergen
  • Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Oslo
  • Lagdommer Bjørn Eirik Hansen, Hamar
  • Stipendiat Tyra Merker, Oslo
  • Professor Frode Steen, Bergen

Klagenemndssekretariatet er Konkurranseklagenemndas sekretariat. Mer informasjon om Konkurranseklagenemnda finnes her: Konkurranseklagenemnda - Klagenemndssekretariatet