Kinofilmsensuren avvikles

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag lagt fram et lovforslag om å avvikle den statlige forhåndskontrollen og aldersgrensefastsettingen på kinofilm. Forslaget innebærer at ansvaret for å sette aldersgrenser på kinofilm legges til den enkelte kinofilmdistributør.

Kinofilm likestilles dermed med de andre visnings- og omsetningskanalene som omfattes av bildeprogramloven, dvs. fjernsyn, audiovisuelle bestillingstjenester og videogram (DVD/Bluray).

Medietilsynet vil fortsatt ha ansvar for å utarbeide retningslinjer for aldersklassifisering,  ­og for å gjennomføre opplæring og gi vei­ledning til distributørene. Medietilsynet vil føre tilsyn med kinofilm­distributørene og kan overprøve alders­grensene fastsatt av distributør, for eksempel etter tips fra publikum.

Den statlige kinofilmsensuren har vært i drift siden den første filmloven i 1913.