Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser til Colombia og Brasil for å styrke samarbeid mot avskoging

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

19. mars til 25. mars er klima- og miljøminister Espen Barth Eide i Colombia og Brasil. Formålet er å støtte opp om myndighetenes innsats for å redusere avskoging.

- Å stanse ødeleggelsene av verdens regnskog er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre for å nå 1,5-gradersmålet. Både Colombia og Brasil viser lederskap i kampen for å redusere avskogingen i Amazonas. Jeg ser frem til å diskutere videre samarbeid på klima og skog, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Under klimatoppmøtet i Glasgow ble mer enn hundre av verdens ledere enige om å stanse og reversere all avskoging innen 2030. Klima- og skoginitiativet (KOS) er Norges største internasjonale klima- og naturbevaringstiltak, og Colombia og Brasil er to nøkkelland i innsatsen.

Klima- og skogsamarbeidet med Colombia ble lansert under klimatoppmøtet i Paris i 2015, hvor Colombia, Norge, Storbritannia og Tyskland inngikk en felles erklæring for å støtte opp om Colombias innsats for å redusere utslipp fra skogen. Colombias president Gustavo Petro har siden han overtok i august 2022 løftet klima og Amazonas på topp av Colombias internasjonale agenda. Den nye regjeringen har gjort koblingen mellom redusert avskoging og fredsarbeid til en hovedprioritet og Norge er en viktig støttespiller til denne strategien.

Brasils president Lula har store ambisjoner om å stanse avskogingen, skape en bærekraftig utvikling i Amazonasregionen, øke landbruksproduksjonen uten avskoging og å sikre urfolks rettigheter til land og gode liv. Den nye regjeringen har skapt et nytt og lovende momentum for å ta vare på verdens største regnskog. Norge har vært en viktig støttespiller for Brasil i arbeidet med å redusere avskoging siden Amazonasfondet ble opprettet i 2008. Brasils reduksjon i avskogingen under Lulas forrige regjering var ett av verdens viktigste klimatiltak.

I løpet av reisen vil Eide møte nøkkelaktører i de to regjeringene, ha møter med sivilsamfunnsaktører og urfolk. Han skal også besøke regnskogsområder og lokalsamfunn og få førstehånds erfaring med utfordringer og gode resultater.

Les mer om Klima- og skoginitiativet her: www.nifci.no

Pressekontakt:

Anne Leifsdatter Grønlund

Seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet

+47 906 16 244

alg@dep.no

 

Følg gjerne reisen på:

Twitter @Climateforest

Twitter @Kldep

Twitter @EspenBarthEide

Facebook: Norway's International Climate and Forest Initiative – NICFI

Facebook: Klima- og miljødepartementet (Norge)

Instagram: Regjeringen