– Klimatoppmøtet i Dubai et gjennombrudd

Klimatoppmøtet i Dubai ble avsluttet mange timer på overtid onsdag med en erklæring som styrker arbeidet under Parisavtalen. Alle land i verden er blitt enige om å omstille energisystemene fra fossil til fornybar energi.

– For første gang er verdens land enige om at energisystemene skal bort fra fossile brensler, inkludert olje og gass. Dette er et gjennombrudd, og setter en klar retning for alle land. vi skal fra den fossile verden og over til den fornybare, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som deltok i forhandlingene i Dubai

– Dette er en historisk avtale. Dette er første gang verden forenes om et så tydelig budskap om å gå bort fra fossile brensler. sier utenriksminister Espen Barth Eide, som har hatt en sentral rolle forberedelsene til klimatoppmøtet og i sluttforhandlingene om erklæringen.

COP 28 vedtatt
Klimatoppmøtet i Dubai ble avsluttet mange timer på overtid onsdag med en erklæring som styrker arbeidet under Parisavtalen. Foto: Martin Lerberg Fossum

Beslutningen sier at det skal skje en «transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in the critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science." Norge gikk inn for en enda sterkere formulering, om å fase ut urenset fossil energi.

Klimatoppmøtet er også enig om at verden må tredoble fornybar energi og doble energieffektivisering innen 2030, en raskere reduksjon utslipp av metan, og større fart i innføring av teknologier som karbonfangst og lagring. Landene fremhevet også viktigheten av å bevare og beskytte naturen og stoppe avskoging innen 2030. I tillegg understrekes viktige milepæler som må nås for å holde 1,5 gradersmålet i live. Verdens utslipp må nå toppen i 2025, deretter reduseres med 43 prosent innen 2030, og med 60 prosent innen 2035. I 2050 må verden være klimanøytral. 

Det er også enighet om styrket innsats på klimatilpasning, klimafinansiering og støtte, og tap og skade.