Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til innspelsmøte for revidering av datasenterstrategien

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til innspelsmøte i samband med det pågåande arbeidet med revidering av datasenterstrategien.

28. september i år annonserte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at departementet skulle i gang med å revidere datasenterstrategien. I samband med dette arbeidet, arrangerer vi fleire innspelsmøte med aktuelle aktørar.

Departementet inviterer difor til eit møte der aktørar kan gi innspel til det pågåande arbeidet.

Innspelsmøtet vil finne stad torsdag 8. desember klokka 12.00 til 14.30 i Statkraft sine lokaler på Lysaker i Lilleakerveien 6A.  

Registrering starter klokka 11.30.

Statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) opnar møtet og deltek i diskusjonane. 

Program

11:30 – 12:00 Registrering

12:00 – 12:10 Åpning av innspillsmøtet av statssekretær Gunn Karin Gjul

12:10 – 12:25 Langsiktig tilrettelegging for datasenter i Norge v/ Atle Haga, Statkraft

12:30 – 12:40 Status datasenter i Norge v/ Finn Kristian Aamodt, Invest-in

12:40 – 12:55 Datasentre gjør digitalisering og grønn industriutvikling mulig, og Norge mer robust v/ Christopher Frenning, Microsoft

12:55 – 13:10 Kaffepause

13:10 – 14:15 Runde rundt bordet

14:15 – 14:30 Oppsummering/kommentarer fra Statssekretær Gunn Karin Gjul

Påmeldingsfrist er nå gått ut.

Alle kan sende inn skriftlege innspel innan 15. januar 2023. Skriftlege innspel kan du sende til postmottak@kdd.dep.no