Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til innspillsmøter om ny forvaltningsordning for Nordland og Troms

– Regjeringen har besluttet å starte arbeidet med å utrede ny forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og tidligere Troms fylke. Før vi starter arbeidet ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet innspill fra brukere av utmarka, og inviterer derfor til innspillsmøter i Mosjøen og Målselv kommuner, sier statssekretær Raymond Robertsen.

Arbeidet er en oppfølging av forslaget fra Samerettsutvalget II (NOU 2007: 13) om ny forvaltningsordning for Nordland og Troms, med sikte på å sikre lokalsamfunn og samiske interesser større innflytelse og involvering i utmarksforvaltningen. Det er viktig for regjeringen å involvere de berørte interessene i arbeidet. Det kan være kommunene, landbruksnæringen, reindrifta- og øvrig lokalt næringsliv, Statskog SF som grunneier, statsforvalterne, friluftslivs- og jegerinteresser og Forsvaret.

Vi inviterer derfor til innspillsmøter på følgende steder:

Nordland

Sted: Mosjøen kulturhus, Sjøsiden senter, Smågan 2

Tid: 8. september kl. 18.00-20.00,

Troms

Sted: Istindportalen, Kapellvegen 2, Bardufoss

Tid: 9. september kl. 18.00-20.00

– Regjeringen har ikke tatt stilling til hva slags løsning som er ønskelig for Nordland og Troms. Det er viktig at den løsningen som blir valgt er tilpasset forholdene i Nordland og Troms. Vi ønsker derfor gode innspill til en eller flere mulige modeller for forvaltningen av statseid grunn i Nordland og Troms, sier Robertsen.

Alle er velkommen til møtene!

For presse:

Ta kontakt på telefon 22 24 25 00 eller på ke@kmd.dep.no