Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS

Sted: Digitalt

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup møter KS. Tema for møtet er generalistkommuneutvalget.

Om generalistkommuneutvalget