Kommunene skal selv få bestemme kommunevåpen og kommuneflagg

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et nytt lovforslag åpner for at kommunene selv kan bestemme sine egne kommunevåpen og kommuneflagg. – Jeg ønsker å styrke lokaldemokratiet og flytte mer makt og ansvar til kommunene. Dette lovforslaget vil gjøre det enklere å utforme nye kommunevåpen for kommuner som skal slå seg sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er i dag strenge regler for kommunevåpen og kommuneflagg. Kommunenes utkast til kommunevåpen og kommuneflagg må kontrolleres av Arkivverket og godkjennes av Kongen i statsråd.

For å styrke lokalt selvstyre og forenkle regelverket foreslår departementet å oppheve den statlige godkjenningsordningen og flytte ansvaret til den enkelte kommune.

Kommunereformen gjør at mange kommuner vil finne sammen i årene som kommer, de nye reglene vil gjøre prosessen med å finne et nytt, felles kommunevåpen enklere.

– Utforming av nytt kommunevåpen er en del av å skape en felles kultur og identitet for den nye kommunen man skal bygge sammen. Jeg gleder meg til å se mange nye og flotte kommunevåpen i årene framover, sier Sanner.

Mer informasjon om fastsetting av nytt kommunevåpen og kommuneflagg i forbindelse med kommunereformen finnes på kommunereform.no.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00