Presseinformasjon

Utenriksministeren til Brussel for å delta på konferanser om Syria og Palestina

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

10. mai reiser utenriksministeren til Brussel for å delta på en internasjonal konferanse for Syria og lede møte i giverlandsgruppen for Palestina.

På formiddagen vil utenriksministeren delta på konferansen «Syria 6 – for the future of Syria and the Region». Der vil hun annonsere norsk støtte for 2022 til det syriske folket og nabolandene som er rammet av konflikten i Syria.

Konflikten i Syria har vart i elleve år og den humanitære situasjonen i landet blir stadig mer prekær. Norge er i dag blant de største bidragsyterne til de som er rammet og har i løpet av de siste elleve årene bidratt med over 16,5 milliarder kroner. I tillegg er Norge, sammen med Irland, ansvarlig for Syria-resolusjonen i Sikkerhetsrådet. Resolusjonen er nødvendig for at det skal fraktes bistand over grensa fra Tyrkia til opprørskontrollerte deler av Syria.

– 14 millioner syrere har behov for humanitær bistand og beskyttelse. I tillegg til konflikten, rammes befolkningen hardt av økte priser på mat og drivstoff som kommer som følge av krigen i Ukraina. Norge skal derfor fortsatt være en stor giver og premissleverandør for humanitær bistand til det syriske folket, sier utenriksministeren.

Senere samme dag vil utenriksministeren sammen med EUs høyrepresentant Josep Borrell lede møte i giverlandsgruppen for Palestina (Ad Hoc Liaison Committee – AHLC). Formålet med AHLC er å legge det institusjonelle og økonomiske grunnlaget for en palestinsk stat.

På møtet deltar blant annet statsministeren Mohammed Shtayyeh (Palestina), minister for regionalt samarbeid Esawi Frej (Israel), FNs spesialkoordinator for Midtøsten, Tor Wennesland, og representanter fra land i regionen og store givere.

– Bedre økonomi, mer rom til handel og omlegging av de økonomiske forbindelsene mellom Israel og Palestina er avgjørende for å styrke den palestinske selvstyremyndigheten. Det er viktig at Israel bidrar med reelle lettelser i begrensingene som okkupasjonen legger på den palestinske befolkningen. Den palestingske selvstyremyndigheten må også bedre legitimiteten i egen befolkning. Jeg oppfordrer begge parter til å revitalisere fredsprosessen og skape en politiske horisont for fred, sier utenriksminister Huitfeldt. 

Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) står overfor store budsjettmessige og politiske utfordringer. AHLC-møtet i Oslo i november i fjor har gitt fornyet aktivitet i arbeidet med å bygge den palestinske staten. Samarbeidet med Israel endres slik at PA på noe sikt får større inntekter, blant annet gjennom større styring over viktige sektorer som energi, vann og innkreving av toll og avgifter. Samtidig får PA stadig mindre økonomisk støtte fra det internasjonale samfunnet.

AHLC-møtet finner sted fra klokka 17.00 til 19.00 i Berlaymont-bygningen. Det vil være en foto-mulighet på starten av møtet.

Klokka 16.45 vil utenriksminister Huitfeldt og høyrepresentant Borrell gi uttalelser til pressen.

Presse som ønsker å dekke møtet må akkreditere seg på EU-kommisjonens nettsider.

Les mer om Norges bidrag til de som er rammet av Syria-krisen: Utenriksminister Huitfeldt svært bekymret for situasjonen i Syria - regjeringen.no

Les mer om giverlandsgruppen for Palestina: Det palestinske statsbyggingsprosjektet under betydelig press - regjeringen.no

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg, guri.solberg@mfa.no, +47 92 21 97 69.