Konsesjonskraftprisen for 2022 er fastsatt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Konsesjonskraftprisen for 2022 er fastsatt til 11,57 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2021 som er 11,4 øre per kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2022.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift.

Et stort antall kraftkommuner og flere fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Nordisk systempris hittil i år har i gjennomsnitt vært uvanlig høy på rundt 63 øre per kWh, som er betydelig høyere enn årets konsesjonskraftpris på kr 11,4 øre per kWh. Terminprisen for den nordiske systemprisen for 2022 ligger nå på 73 øre per kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX. For Sør-Norge ligger terminprisene for 2022 på om lag 90 øre per kWh. For Midt- og Nord-Norge ligger terminprisene på henholdsvis 48 og 46 øre per kWh. Med en konsesjonskraftpris på 11,57 øre per kWh, vil ordningen gi betydelige inntekter til kraftkommunene og flere fylkeskommuner neste år.