Kulturministerens hilsen til studentene ved immatrikuleringen ved Norges Idrettshøgskole

Idrettshøgskolen, 18.august

Kulturminister Thorhild Widvey på talerstolen på Norges idrettshøgskole
Foto: Yvonne Haugen, NIH

Kjære studenter.

Den franske forfatteren Jean Giraudoux var fascinert av skandinavers forhold til idrett. Han mente at det sterke idrettsengasjementet måtte være et tiltak for å heve den ellers kjølige temperaturen vi har her nord.

Det var selvfølgelig en humoristisk betraktning fra hans side.
Men han har fått med seg noe helt vesentlig.

Idrett engasjerer.

Denne dagen er helt spesiell for dere som har første studiedag. Dere er her fordi dere har valgt å ta en idrettsutdanning. Det tror jeg dere aldri kommer til å angre på. 

I årene som kommer skal dere både oppleve og skape idrettsglede. Og den kunnskapen dere tilegner dere vil være viktig for både idretten og samfunnet.

Dere vil også ha gleden av å jobbe med et felt som angår og engasjerer mennesker. Det er i seg selv en gave.

Jeg vil oppfordre dere til å ta med dere det engasjementet og den gleden dere føler for idrett inn i studiene, og senere inn i arbeidet deres.

Regjeringen har som ambisjon å bygge kunnskapssamfunnet. Kunnskap er grunnlaget for innovasjon og konkurransedyktighet. Vi må satse på å være best. Her har vi mye å lære av idretten og av dere som tar idrettsutdanning.

Norge trenger høyt kvalifisert arbeidskraft også med bakgrunn fra idrett.

Dere dekker samfunnets behov for kompetanse innen mange ulike felt. 

Noen av dere kommer til å fortsette arbeidet innen idrett, andre vil få jobb i skoleverket, helsevesenet, offentlig forvalting, privat og frivillig sektor, forsvar og høyere utdanning og forskning.

En undersøkelse som er gjort blant uteksaminerte studenter fra Norges Idrettshøyskole tyder på at dere kan gå en trygg fremtid i møte.

De spurte er generelt sett veldig fornøyd med utdannelsen sin.
82 prosent var i jobb et halvt år etter endt utdanning og omtrent halvparten av disse fikk jobb før de var ferdig utdannet.

Det viser at dere nå starter på en utdanning som er ettertraktet
- verdiene og effektene knyttet til utøvelse av idrett gjør dere relevante.  

I dere ligger det et stort potensiale som vil komme Norge til gode.  

Deres ideer kan føre til at flere blir aktive.
Nettopp du kan være den som revitaliserer kroppsøvingsfaget.
Den som sitter ved siden av deg kan ende opp med å utvikle et nytt treningskonsept.

Et søk på publikasjoner fra ansatte og studenter her ved NIH understreker dette poenget.  Det er et enormt spenn i de ulike temaene som studeres. Alt fra toppidrettsutøveres prestasjoner til friluftsliv og kulturell bakgrunn. 

Kunnskap og ny forskning er det som driver verden fremover.

I dere ligger et potensiale. Men dere har også et ansvar.

Idretten er en enormt viktig arena for inkludering.
Likevel er det for mange som aldri er med.
I den siste tiden har vi hørt mye om barnefattigdom. Om utstyrs-jag og høye avgifter.

Det har også vært skrevet om funksjonshemmede.

Til tross for et mangeårig fokus på full inkludering er det fremdeles barn og unge med funksjonsnedsettelse som ikke finner en plass og et tilbud innenfor den organiserte idretten. De siste årene har vi også sett at jenter med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i idrettslag, og homofile opplever fremdeles fordommer i enkelte idrettsmiljøer.

Sammen har vi en jobb å gjøre for å styrke idretten. Vi skal tilrettelegge for aktivitet og idrettsglede. Vi skal se og inkludere potensielle utøvere.

Og engasjere alle i arbeidet med å styrke og utvikle idretten.

Dere er svært viktige i dette arbeidet. 

Som trenere, utøvere, og kroppsøvingslærere - men også som studenter og forskere.

Kunnskap om inkludering i idrettslag er viktig.
I 2014 ble det satt i gang et forskningssamarbeid hvor Norges idrettshøgskole er involvert.  Målet er å øke kunnskap om minoritetsjenters deltakelse i idrettslag.

Jeg og fagfolkene i departementet er spente på hva dette prosjektet vil frembringe. 

Vi håper og tror potensielle idrettsledere – som dere - kan bruke denne nye kunnskapen videre i arbeidet med å inkludere enda  flere i idretten.

Kjære studenter. Nå står dere på startstreken.
Noen av dere skal legge ut på en maraton, andre tar kanskje en kortere distanse.
Siden dere er idrettsutøvere og aktivitetsentusiaster er jeg likevel sikker på at samtlige sikter mot et mål. Med en god sluttid.

Som dere helt sikkert vet, er det noen essensielle ting som kreves for at enhver løper skal komme seg til målstreken.

Dette bringer meg til min og regjeringens rolle.

Vi er deres støtteapparat og heiagjeng.

Vi ønsker aktivitet og vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet -  enten det er ved tilskudd til å bygge idrettsanlegg eller til aktivitetstiltak.

Vi ser på dere som en samarbeidspartner i arbeidet med å fremme aktivitet og alle positive bieffekter som følger med.

Dere er framtidens trenere, ledere, idrettslærere, utøvere og forskere.

Utdanning og idrett handler i stor grad om å bli bedre.

Bruk tiden som student godt. 

Vær kunnskapstørste og innovative.

Kjenn litt på det ansvaret dere har for å bringe idretts-Norge i riktig retning.

Og kjenn på gleden over et fagfelt som skaper engasjement.

Så skal vi heie alt vi kan i bakgrunnen.

Til toppen