Kultursamarbeid for utvikling

– Gjennom kultursamarbeid bidrar vi til lokal utvikling, og det er en effektiv måte å nå målene om sosial og økonomisk utjevning i Europa på, sa Karen Varden fra Kulturrådet da de i samarbeid med Riksantikvaren inviterte til informasjonsmøte om kultursamarbeid under EØS-midlene 14. juni.

EØS-midlene kultur
Karen Varden fra Kulturrådet innleder om kultursamarbeid. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

I perioden 2009-2014 har mer enn 204 millioner euro blitt bevilget til kulturarv og kulturutveksling gjennom EØS-midlene. Mer enn 200 norske kulturaktører har vært med på utveksling og samarbeid i Sentral- og Øst-Europa gjennom EØS-midlene.

Blant innlederne på informasjonsmøtet var partnere i Estland og Litauen, samt Osloregionens Europakontor. Møtet fant sted på Norges Hus i Brussel. Målet var å samle regionskontor – både fra mottakerland og giverland – i forbindelse med at nye fond for kultursamarbeid snart lanseres. Nestleder ved Norges delegasjon til EU, Ingrid Schulerud, åpnet møtet.

– Den europeiske kulturarven er en viktig en pilar i det europeiske samarbeidet, og jeg er glad for alt vi har fått til på dette området gjennom EØS-midlene. 2018 er det første "European Year of Cultural Heritage", noe som gir store muligheter, sa ambassadør Ingrid Schulerud.

Ingrid EØS
Nestleder ved Norges delegasjon til EU, Ingrid Schulerud, åpnet seminaret på Norges Hus. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

Kulturrådet er programsamarbeidspartner i en rekke program som finansieres av EØS-midlene. De samarbeider i hovedsak med Kulturdepartement i mottakerland, samt sikrer at programmene tilrettelegger for partnerskap med norske aktører. Riksantikvaren er tilrettelegger for EØS-ordningene på kulturarvsfeltet.  De norske regionskontorene er på sin side viktige tilretteleggere for kontakt med regioner.

Bevaring for utvikling

– Å ta vare på kulturarven bidrar til å redusere forskjeller i Europa, sa Vegard Berggård fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren har vært samarbeidspartner for prosjekter i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn og Romania. For kommende periode er det foreløpig lagt opp til samarbeid med Estland, Romania, Portugal og Slovakia.

– I tillegg til det rent kulturelle, bidrar kultursamarbeid til både sosial, økonomisk og miljømessig utvikling, sa Berggård. Han kunne nevne eksempler på alt fra bevaring og renovering av bygninger, frivillige kultur-aktiviteter, utvikling av lokal og regional kulturledelse, konservering av museumssamlinger og en rekke arrangementer.

Renoverte Latvias eldste synagoge

Et av eksemplene kom fra Latvia, der elever fra bygg- og anleggsteknikk på Sam Eyde videregående skole i Arendal sammen med latviske elever bidro til å renovere Baltikums eldste synagoge som ligger i Rezekne i Latvia. Synagogen skal brukes om bygningsvernsenter, turistkontor og formidlingssenter for jødisk kultur og historie. Ved å jobbe sammen med profesjonelle håndverkere, fikk både norske og latviske elever erfaring i restaurering, kulturforståelse og internasjonal arbeidserfaring.

Restaurering på timeplanen i Latvia. Liv Anita Tønnesen, elev i bygg- og anleggsteknikk ved Sam Eyde videregående skole. Foto: Ingrid Aas.
Restaurering på timeplanen i Latvia. Liv Anita Tønnesen, elev i bygg- og anleggsteknikk ved Sam Eyde videregående skole Foto: Ingrid Aas

Regionene viktige

– Vi lever i et Europa av regioner, og det foregår mye viktig samarbeid mellom regionene, påpekte Astrid Bjerke fra Osloregionens Europakontor. – Vårt overordnede mål er å gjøre det lettere for våre medlemmer å se til Europa for å løse felles samfunnsmessige utfordringer, fortsatte hun.

– EØS-midlene er viktige for å bygge samarbeid der det i utgangspunktet ikke er så sterkt. Det åpner også muligheter for de med mindre internasjonal erfaring, påpekte Bjerke.

Astrid Bjerke
Astrid Bjerke fra Osloregionens Europakontor. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen

– EØS-midlene bidrar til å bevare europeisk arv og historie gjennom å plassere kulturarv i hjertet av lokal utvikling og å øke tilgangen til kulturrarven både fysisk og digitalt, sa Frode Fjeldavli fra Financial Mechanism Office, som forvalter EØS-midlene.

 LES MER:

Til toppen