Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-midlene: Norsk-rumensk kultursamarbeid i vekst

Basert på bidrag fra Norsk Kulturråd

18 norske kulturaktører deltar i kulturutvekslingsprosjekter i Romania. Prosjektene dekker alt fra teater og musikk til forskning og kulturarv. Og deltakerne er alt fra skolebarn til pensjonister. Møt noen av dem her.

Kultursamarbeidet er kommet i stand gjennom EØS-midlene som er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Av støtten på totalt 305,95 millioner euro til Romania er 6,8 millioner satt av til kulturutveksling for å fremme verdien av kulturelt mangfold. Minst 10 prosent er avsatt til prosjekter for å spre kunnskap og kjennskap til romfolks kultur.

Kulturutvekslingsprogrammet bidrar til mange kunst- og kulturopplevelser for et bredt publikum i Romania, men midlene er også viktige for å profesjonalisere kulturfeltet.

– Deltakerne får anledning til å bygge nettverk og øke sin profesjonelle kompetanse med hjelp av EØS-midlene, sier Aurora Tranescu som koordinerer kulturutvekslingsprogrammet i det rumenske kulturdepartementet.

     Les mer: Norsk-rumenske kulturprosjekter

Til sammen 330 søknader kom inn da støtten ble utlyst i 2014. Etter grundig evaluering ble 80 av søknadene innvilget. 18 norske museer, stiftelser, kunstnere, foreninger og kommuner er med som partnere i til sammen 22 av disse prosjektene. Se fullstendig liste nederst i saken.

Prosjektene skal avsluttes i løpet av 2016. Derfor er det høy aktivitet både i Romania og her hjemme de nærmeste månedene. Her er noen av prosjektene:

Balkanik-festivalen

Fotoustilling om samer ble vist under festivalen. Foto: Kulturrådet

Balkanikfestivalen er en verdensmusikkfestival som arrangeres på et nedlagt industriområde i Bucuresti. I tre dager får publikum oppleve både ny og eldre tradisjonsmusikk, samt lære mer om kunst- og håndverkstradisjoner fra Balkan. Festivalen skal bidra til større forståelse mellom de ulike minoritetene som ofte er underrepresentert i kulturlivet i Romania.

Festivalen har både lokale og internasjonale artister på programmet. Festivalarrangørene har reist Romania rundt for å løfte frem folkemusikere fra de ulike regionene i landet. Interkulturelt museum i Oslo er med som partner, og har blant annet gitt råd om multikulturelle tema og minoriteters bidrag til et lands kulturarv. En fotoutstilling om norske samer ble vist under festivalen som gikk av stabelen 11.–13. september.

     Les mer: Norsk-rumenske kulturprosjekter

Cultural Agora

Deltakerne er opptatt av at rumensk historie og tradisjoner skal leve videre, og de diskuterer livlig hva som burde formidles.

På et seniorsenter i Bucuresti møtes 20 pensjonerte lærere for å oppdatere datakompetansen sin og dele minner fra et langt liv. Prosjektet Cultural Agora holder kurs i digitale fortellinger. Med hjelp fra den norske partneren Jazzmontør har de utviklet et undervisningsopplegg og holdt kurs for alle aldersgrupper. Flere tusen historier blir lagt ut på en egen nettside. Tema for fortellingene dekker det meste, fra kunst og håndverk til religion og personlige minner.

      Les mer: Norsk-rumenske kulturprosjekter

Gjøkens dag

Masker er tradisjon på Gjøkens dag. Foto: Det rumenske kulturdepartementet.

Landsbyen Brănești utenfor Bucuresti er en bulgarsk enklave i Romania, med stolte og distinktive kulturtradisjoner. I februar feires Gjøkens dag, som stammer fra førkristen tid. Byens innbyggere toger gjennom gatene i masker og tradisjonelle kostymer for å skremme vekk onde ånder som kan ødelegge avlingen.

Med hjelp av norsk partner i scenekunstner Morten Bruun fra NO productions har kommunen satt i gang et prosjekt for å styrke byens kulturtradisjoner. Dette er et ledd i byens arbeid med å forhindre fraflytting gjennom å styrke innbyggernes identitet og lokale tilhørighet. I ukene opp mot Gjøkens dag arrangerte prosjektet i år konkurranser mellom de lokale skolene, hvor elevene konkurrerte i å lage masker med tradisjonelle teknikker. I tillegg gjorde byrådet undersøkelser om lokale klestradisjoner, tegnet nye mønstre og fikk lokale håndverkere til å lage drakter og kostymer.

Borgermesteren i Brănești husker godt feiringen fra sin egen barndom: – Jeg ønsker at disse tradisjonene skal bevares, også for ungdommen vår i dag.

     Les mer: Norsk-rumenske kulturprosjekter 

Kulturrådet tilrettelegger for samarbeid

Kulturutvekslingsprogrammet som finansieres gjennom EØS-midlene i Romania, administreres av det rumenske kulturdepartementet. Norsk Kulturråd deltar i utformingen og gjennomføringen av programmet og har ansvaret for å legge til rette for samarbeid mellom norske og rumenske partnere.

De norske partnerne som er engasjert i Romania er: Association Concordia Oslo, Company B. Valiente, Interkulturelt Museum, International Organization for Democracy and Human Rights, Jazzmontør, Kjersti K. Engebrigtsen, Det teologiske Menighetsfakultetet, NO Productions, Nordic Light Events, Romers Rettigheter, Kulturhuset USF, Wee-Scavetta/ Kipperberg, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Trondheim Vikinglag, Nord-Aurdal kommune, Bergen Arkitekthøgskole, Telemarksforskning og Fredrikstad kommune.

– Det er spennende å se konkrete resultater av samarbeidsprosjektene og lære mer om betydningen EØS-midlene har for de involverte organisasjonene og lokalsamfunn. Det er tydelig at dette er viktig støtte som bidrar til kulturelt mangfold, sier Lillian Solheim i Kulturrådet.

     Les mer: Kultursamarbeid gjennom EØS-midlene

Til toppen