Resultater av kultursamarbeidet med Spania

EØS-midlene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gjennom EØS-midlene har Norge styrket kultursamarbeidet med Spania. Jazz, skeive filmer, moderne drama og kvinneportretter i fengsler er tema for noen av prosjektene som er gjennomført.

Gjennom EØS-midlene mottar Spania i overkant av 400 millioner kroner. Kulturutvekslingsprogrammet utgjør en liten del av støtten. Om lag 4,5 millioner kroner er fordelt på til sammen 27 ulike kulturprosjekter.

Du kan se bilder fra noen av de ulike prosjektene i videocollagen over. Det er også mulig å lese mer om utvalgte prosjekter lengre ned på siden.

Kultursamarbeidet har gitt mersmak for flere av de involverte, og den norske ambassaden i Madrid bistår med å finne partnere blant annet til samarbeidsprosjekter gjennom Kreativt Europa.

     Last ned: Brosjyre med oversikt over alle prosjektene

Her/story. Women behind the Camera

Er det forskjeller i hvordan kvinner i Nord- og Sør-Europa fremstiller seg selv? Kvinnekroppen sett fra Spania og Norge. Dette er utgangspunktet for et spansk-norsk kunstprosjekt og som også involverer kvinner i fengsel.

Prosjektet ble ledet av den spanske kunstneren Cristina Núñez, en tidligere prostituert og narkoman, som i dag er en anerkjent fotokunstner kjent for sin banebrytende måte å transformere smerte og følelser til kunst. Prosjektet ble gjennomført med to norske samarbeidspartnere, den norske kunstneren Lotte Konow Lund, som deltar i første del av prosjektet og Oslo Fotokunstskole, som deltar i andre del av prosjektet.

Lotte Konow Lund reiste til Barcelona for å møte Cristina for første gang i november 2013. Under dette møtet gjorde de to kunstnerne videoopptak av en seks timers lang samtale. I etterkant arbeidet de hver for seg med opptakene for å redigere hver sin film på tjue minutter. Etter møte ble det tydelig at kunstnerne er svært forskjellige og har ulik kunstforståelse. Begge artistene deler et ønske om å utforske menneskelige følelser, men mens Núñez ser på kunst som en form for selvterapi, ønsker Konow Lund å skille kunst fra hennes eget personlige liv. Til tross for fruktbare samtaler ble det klart at kunstnernes posisjoner var for fjerne og Konow Lund besluttet å avslutte samarbeidet med Núñez. Denne uenigheten reflekterer kontrasten mellom det rasjonelle og det emosjonelle, og sannsynligvis også forskjeller mellom spansk og norsk samfunn.

Oslo Fotokunstskole, som representerer en yngre generasjon med en mer eksperimentell tilnærming til kunst, ble etter avslutningen av samarbeidet med Konow Lund involvert i prosjektet.  

Ni studenter deltok i en selvportrett workshop som ble holdt i Oslo av Cristina Núñez sammen med sin kurator Carolina Lio. Fokuset var å lære studentene å forvandle følelser til kunstverk. Etter workshopen fikk studentene i oppdrag å produsere portretter om tema «Kvinnekroppen og følelser».

Workshops for kvinnelige innsatte. Cristina Núñez har holdt workshops i spanske fengsler siden 2009. Med hjelp av EØS-midlene kunne Cristina, i tillegg til å holde workshop i kvinnefengselet Brians1 (Barcelona) også for første gang lære de kvinnelige innsatte i Bredtveit fengsel (Oslo) å transformere smerte og følelser til kunst. En norsk journalist fra Aftenpostens A-magasin fulgte kunstneren Cristina Núñez gjennom prosessen.

     Les mer: «Feminine forbrytere. På innsiden av Bredtveit kvinnefengsel»

Et utvalg av resultatene av samarbeidet med Konow Lund, Oslo fotokunstskole og workshopene ved kvinnefengslene Brians1 og Bredtveit har blitt utstilt ved H2O Gallery i Barcelona, ​​El Patio de Martín de los Heros i Madrid og på Oslo Fotokunstskole.

Prosjektet har bidratt til å bringe ulike syn på femininitet og kvinnenes rolle i samfunnet opp til diskusjon mellom kvinner som er geografisk fjerne fra hverandre.

Skeive filmer

Festivalen Skeive filmer og den spanske stiftelsen Trekant (Fundación Triángulo) samarbeidet om å synliggjøre mangfold og fremme toleranse. Gjennom prosjektet promoterte de regissører og filmer som portretterer lesbiske, homofile, bi- og transpersoner som kjemper for aksept og like rettigheter.

Ni norske LHBT-kortfilmer ble tekstet til spansk. Filmene dreier seg om temaer som seksuell identitet blant barn og ungdom, og spørsmålet om hvor åpent vi kan diskutere sex og seksualitet i våre samfunn. Kortfilmene formidler et toleransebudskap, mangfold og humor. 

Filmene ble vist under Filmfestivalen LesGaiCineMad ved cinemateket i Madrid, Complutense-universitetet og på Valladolid International LGBT Film Festival. Etter visningene, kunne spanske studenter og publikum delta i en diskusjon med filmskaperne og prosjektarrangørene om forskjeller og likheter mellom Norge og Spania, og hvordan vi kan oppnå et likestilt samfunn for alle.

Norske filmentusiaster fikk også anledning til å oppleve et stort utvalg av spanske LHBT-kortfilmer under Skeive filmer i Oslo takket være dette spennende utvekslingsprogrammet. Samarbeidet har fungert så bra at prosjektansvarlige aktivt kontakter andre filmfestivaler for å fremme prosjektet og vise filmene. I februar 2014, var det Berlinale, det viktigste arrangementet for LHBT-festivaler i Europa. I tillegg, har norske og spanske LHBT-kortfilmer nå blitt vist i land som Bolivia, Chile, Danmark, Tyskland, Indonesia og Puerto Rico. Nye samarbeidsmuligheter blir diskutert mellom Stiftelsen Trekant og Norsk forening for Lesbiske og Homofile og Universitetet i Oslo.

Norske dager for samtidsjazz i Madrid

Music Norway og Off de la Latina skapte kreative møteplasser for spanske og norske jazzmusikere. Jazztradisjonene er svært ulike i Norge og Spania. Mens norsk jazz er mer eksperimentell er den spanske mer trofast til tradisjonene. Prosjektet besto av fem jazz- og flamencojazzkonserter og en workshop hvor norske og spanske musikere utvekslet kunnskap. Arrangementet avsluttet med et rundebord om musikkutveksling mellom Norge og Spania med deltakere fra Norsk Jazzforum, Enhet for politikk og kulturindustri i det spanske kulturministeriet og den norske ambassaden i Madrid.

Programmet inkluderte noen av frontfigurene innen norsk jazz som Nils Peter Molvær, Arve Henriksen, Terje Isungset og Ola Kvernberg. 

I tillegg til å formidle norsk samtidsjazz gjennom konserter, fremmet også jazzdagene kulturelt mangfold gjennom foredrag og et utvekslingsprosjekt mellom norske jazzmusikere som Ola Kvernberg, Steinar Raknes og Erik Nylander og spanske flamencojazzmusikere som Josemi Carmona, Pablo Martín Caminero, Enriquito, og Bandolero. Resultatet ble presentert for publikum i form av en konsert hvor alle musikerne spilte sammen og en video:

Som en direkte konsekvens av de bilaterale relasjonene som ble etablert, hadde den norske artisten Hanne Tveter platelansering og konsert («Norske folketoner & Flamenco») ved Off de la Latina i mars 2015 som en del av en ny flamencojazz-serie.

Contemporary Theatre Speaking

Dramatikkens Hus og det spanske teaterkompaniet Draft.Inn gjorde norsk og spansk moderne dramatikk tilgjengelig i begge land. Prosjektet innebar blant annet oversettelse til spansk og publisering av bok med verkene «Eg er vinden» av Jon Fosse og «Ishuset» av Marit Tusvik. Stykkene ble framført ved Teatro Español i den spanske hovedstaden Madrid.

Verkene til to spanske dramatikere, «Mery Monark» av Ana Fernández-Valbuena og «Sjelen min et annet sted» av José M. Mora ble oversatt til norsk med framføring av stykkene på Dramatikkens Hus. Kjente norske skuespillere son Agnes Kittelsen eller Morten Svartveit framførte verkene.

      Les mer: Omtale på sidene til Dramatikkes Hus

Det ble også produsert en egen dokumentar om møtet mellom Jon Fosse og de to spanske dramatikere «Writing is like praying».

Kongen av Icod: Arnold Haukeland-utstilling på Tenerife

Arnold Haukelands samlinger og kultursenteret Tenerife Espacio de las Artes samarbeidet om å fremme nye norske billedkunstnere for et spansk publikum og stille ut billedhugger Haukelands verk fra tiden han bodde på den spanske øya Tenerife.

Arnold Haukeland er en av de viktigste billedhuggerne i norsk kunsthistorie og særlig kjent for sine monumentale skulpturer som finnes i mange norske byer. Mellom 1968 og 1975 bodde og arbeidet Haukeland på Tenerife. Han og kona, Randi, restaurerte en gammel eiendom i landsbyen Icod de los Vinos. Huset fikk navnet Casa Randi og er fremdeles kunstatelier i Icod. Årene på Tenerife hadde innflytelse på Haukelands arbeid. Ideene til noen av hans viktigste skulpturer ble unnfanget på øya for senere å bli reist i det offentlige rom i Norge. Innflytelsen spansk kultur har hatt på produksjonen hans, er et sentralt tema i utstillingen. Haukelands liv og kunst blir enda tydeligere gjennom dialogen med de fire samtidskunstnerne som deltar i utstillingen: Matias Faldbakken, Marius Ebgh, Ida Ekblad og Sverre Wyller.