Kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet brukes til forbedring

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. I dag presenteres den tredje årlige meldingen til Stortinget om status.

– Kvalitet og pasientsikkerhet er viktig for å skape pasientenes helsetjeneste. Den nye stortingsmeldingen bekrefter at tjenestene gjennomgående er gode, men viser også for stor variasjon i tilbudene på flere områder. Det gjør vi noe med, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Målet med den nye stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet er økt oppmerksomhet om temaet. Regjeringen legger opp til en bred og åpen diskusjon.
Målet med den nye stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet er økt oppmerksomhet om temaet. Regjeringen legger opp til en bred og åpen diskusjon.

Gode resultater

Helse- og omsorgstjenestene i Norge er i verdenstoppen og oppnår gode resultater på en rekke områder. Vi har høy overlevelse for sykdommer som kreft, hjertesvikt og hjerneslag, viser nasjonale undersøkelser og internasjonale sammenligninger.

De fleste gir uttrykk for at de er fornøyde med tjenestene de får.

– Skal vi gi pasientene enda bedre behandling, riktig behandling og behandling som ikke skader, må vi i enda større grad ta i bruk kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale tjenester og på sykehus, sier Bent Høie.

Stortingsmeldingen viser at vi særlig har utfordringer med mangelfull kommunikasjon, samhandling, læring og ledelse. For å møte utfordringene omtaler den viktigheten av systematisk arbeid for å bedre ledelse, kultur og systemer.

Uønsket variasjon

Meldingen omtaler resultatene fra to helseatlasrapporter om dagkirurgi og barnehelse som avdekker uønsket variasjon.

Innbyggere som bor i opptaksområdet til Møre og Romsdal, får for eksempel fire ganger flere meniskoperasjoner enn innbyggere i opptaksområdet til Stavanger.

– Det er for store geografiske variasjoner i forbruk av helsetjenester, som ikke kan forklares med behov hos pasientene. Forskjellene kan ha betydning for kvaliteten. Vi har gode eksempler på forbedringer når kunnskap og resultater om variasjon blir løftet fram, analysert og brukt. Fysioterapi som alternativ til skulder- og kneoperasjoner, er ett slikt eksempel, sier Bent Høie.