Landbruk og skogbruk framhevet på verdens første humanitære toppmøte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FN har denne uken for første gang avholdt et globalt humanitært toppmøte. Landbruk, skogbruk og fiske er en nøkkel til god krisehåndtering, sier FAOs generaldirektør.

FN har for første gang avholdt et globalt humanitært toppmøte. Regjeringer, humanitære organisasjoner og partnere har denne uken vært samlet i Istanbul i Tyrkia til verdens første humanitære toppmøte. Toppmøtet har drøftet tiltak for å dekke behovene til millioner av mennesker som kjemper for å overleve krig, konflikter og naturkatastrofer.

– Landbruk, skogbruk og fiske er nøkkelen til matsikkerhet og stabil inntekt, god kriseberedskap og håndtering av klimarelaterte naturkatastrofer, sier FAOs generaldirektør José Graziano da Silva.

I sitt åpningsinnlegg på konferansen presiserte da Silva landbrukets sentrale oppgave i å opprettholde inntekter, minske konfliktnivå og møte klimautfordringer i utsatte områder i verden.

– Matsikkerhet, ernæring, bærekraftig utvikling, håndtering av humanitære kriser, konfliktløsning og fredsarbeid er flere sider av samme utfordring, sier da Silva.

Tettere kobling mellom landbruk og humanitær bistand

FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon har i flere tiår arbeidet på tvers av humanitære tiltak og utviklingarbeid i kampen mot global sult. FAO vil nå forplikte seg til å koble humanitær bistand enda sterkere opp mot landbruk og landdistriktsutvikling, og støtte opp om initiativer som kobler matsikkerhet og tilpasning til klimaendringer.

Sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og andre ledere fra seks andre FN-institusjoner, signerte Graziano da Silva denne uken dokumentet "Commitment to Action: Transcending humanitarian-development divides - Changing People's Lives: From Delivering Aid to Ending Need."