Landbruks- og matministeren i møte med næringsaktører om atomberedskap

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch hadde i dag et digitalt møte om atomberedskap med sentrale næringsaktører fra jordbruket, reindrifta og næringsmiddelindustrien. Mattilsynet og Landbruksdirektoratet deltok også på møtet.

Hensikten var å orientere om myndighetenes beredskapsplaner og tiltak ved en eventuell atomhendelse, samt å få en orientering om næringsaktørenes arbeid på området.

Mattilsynet har regelmessige møter om atomberedskap med de samme aktørene, og administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, deltok også i dagens møte.