Regjeringen lanserer utviklingspolitisk strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag åpnet statsminister Jonas Gahr Støre Global Disability Summit, og lanserte Norges nye strategi Likestilling for alle.

– Strategien gir retning for et mer inkluderende utviklingssamarbeid fremover. Den er i tråd med 2030-agendaens prinsipp om at ingen skal utelates, og med FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Norge skal være en pådriver for inkludering i internasjonalt utviklingssamarbeid, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Over en milliard mennesker har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør nærmere 15 prosent av verdens befolkning. I mange land er personer med nedsatt funksjonsevne blant de mest marginaliserte. De er fattigere enn resten av befolkningen og har dårligere tilgang til helsetjenester, utdanning og til arbeidsmarkedet. Pandemien har forsterket disse ulikhetene.

– Vi vil bidra til å endre denne situasjonen gjennom å gjøre mer for å fremme likestilling og bekjempe ulikhet. Endring må komme innenifra, men rettighetsbasert utviklingssamarbeid vil kunne  bidra positivt. Målet med strategien er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre, på egne premisser, sier Tvinnereim.

– Strategien handler i stor grad om å endre måten vi og våre utviklingspartnere jobber på. Vi skal jobbe inkluderende og rettighetsbasert innenfor blant annet global utdanning, helse, arbeidsliv og klimatiltak. For å få det riktig vil vi styrke vårt engasjement og partnerskap med personer med nedsatt funksjonsevne og deres organisasjoner.

For å sikre at Norges støtte er etterprøvbar, vil regjeringen øke fokuset på sporbarhet og bidra til en styrking av datagrunnlaget. Situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne må synliggjøres og kunnskapen økes. Norge skal bidra til innsats lokalt for å oppnå endring der folk bor.

– Organisasjonene for og med personer med nedsatt funksjonsevne og andre sivilsamfunnsorganisasjoner har gitt verdifulle innspill til strategien. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet når vi nå skal sette strategien ut i livet, avslutter utviklingsministeren.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, tuva.bogsnes@mfa.no, mobil: 93 23 18 83.