Lansering av TikTok-serien «Toxic» om spiseforstyrrelser

Det er en glede å ønske alle sammen velkommen til lansering av «Toxic»!

Jeg vil gratulere alle dere som har skapt og produsert den her serien, som er Europas første dramaserie på TikTok.

Jeg vil også gratulere samarbeidspartner ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser – for viktige bidrag inn i arbeidet.

«Toxic» er en helnorsk satsing og handler om spiseforstyrrelser blant unge, og med et særlig fokus på unge gutter.

Det er et nyskapende konsept, som er laget for å nå unge med et viktig budskap.

Det er bra at dere setter søkelyset på temaet. Et tema vi vet rammer flere og flere!

TikTok kan med denne serien være en motvekt til et negativt kroppsfokus. Jeg ser frem til å hva dere har fått til nå i kveld.

***

Det har vært en økning i antall henvisninger og antallet i behandling for spiseforstyrrelser de siste årene.

Økningen har vært betydelig under pandemien, spesielt blant barn og unge. Andelen gutter og menn med spiseforstyrrelser synes å være stigende.

Symptomene kan være annerledes hos gutter enn hos jenter, og det er det viktig å være oppmerksom på.

Vi vet at barn og unge som utvikler spiseforstyrrelser frarøves en viktig del av oppvekstårene. For noen kan det bli en livslang sykdom.

Spiseforstyrrelsen gjør det utfordrende for noen unge å delta i viktige fellesskap som skolen, fritidsaktiviteter og vennegjengen.

***

I min jobb treffer jeg veldig mange mennesker. Og noen ganger har jeg helt spesielle menneskemøter som gjør sterkt inntrykk.

Dette armbåndet minner meg hver dag på hvor viktig det er at vi jobber for å utvikle og styrke vår felles helsetjeneste. 

For ikke så lenge siden møtte jeg en ung jente som var innlagt med alvorlig spiseforstyrrelse – og hennes mor.

Foreldrene flyttet inn på skift for å være en støtte. Samtidig ble de veiledet av dyktige fagfolk til å selv kunne håndtere en så grusom sykdom, som moren beskrev tok over livet deres.

Historien er ikke unik om en pårørenderolle som ble – og er altoppslukende. Livet ble satt på vent for å bli frisk.

Takket være god behandling, dyktige fagfolk, en imponerende jobb fra et alvorlig sykt barn og de sterke foreldrene hennes, går ting bedre. Selv om de er forberedt på at det enda ligger en jobb foran dem.

Det var denne jenta som gav meg armbåndet jeg har på meg. På det står det fire bokstaver: V F H T.

Det står for Vår felles helsetjeneste. Hun hadde fått med seg mitt brennende engasjement for en helsetjeneste som er der når vi trenger det.

***

For regjeringa er psykisk helse et av våre viktigste satsingsområder.

Målet er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har psykiske helseplager skal få lett tilgjengelig og god hjelp.

For at vi skal klare det må vi gjøre noe med spiseforstyrrelser. Og vi må gjøre noe med vår digitale kompetanse.

Vi vet at sosiale medier kan være en arena for kropps- og utseendepress.

Regjeringen skal utarbeide en stortingsmelding om trygg digital oppvekst - og i dette arbeidet vil vi legge vekt på hvordan vi forebygger spiseforstyrrelser.

Vi ønsker å styrke kunnskapen om spiseforstyrrelser og bidra til at de som strever med spiseforstyrrelser blir oppdaget tidlig, slik at de kan få den hjelpen de trenger.

Det er derfor jeg like før sommeren gav sykehusene et ekstra oppdrag i å følge opp og sørge for at spiseforstyrrelser blir fulgt opp raskt – og på en god måte.

***

Kjære alle sammen.

Som helse- og omsorgsminister er jeg glad for å kunne åpne den her visningen av dramaserien «Toxic» om et viktig og sårbart tema som jeg også engasjerer meg i. Takk for arbeidet dere har gjort.

Nå gjenstår det bare for meg å si: snurr film!