Lanseringsseminar: Rapport om barn og unge, kriminalitet og straffereaksjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til lansering av rapporten 'Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminalitet og virkninger av straffereaksjoner' torsdag 16. juni. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics i samarbeid med forskere fra UiO og Frischsenteret. Seminaret streames.

Nett-tv Lanseringsseminar: Rapport om barn og unge, kriminalitet og straffereaksjoner

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid:        16. juni 2022 kl. 09.00 – 10.15

Sted:     Hovedbølet, Akersgata 64

Program

08.30 – 09.00    Registrering og kaffe

09.00 – 09.10    Velkommen ved Justis- og beredskapsdepartementet

09.10 – 09.30    Gjennomgang av rapporten og hovedfunn ved

  • Magne Krogstad Asphjell, Partner Oslo Economics
  • Christopher Markhus Poots, Senior Economist Oslo Economics

09.30 – 09.40     Overrekkelse av rapport til

  • John-Erik Vika, statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet

09.40 – 09.50     Kommentar fra Barneombudet ved

  • Thov Midtsund Nordbø, seniorrådgiver

09.50 – 10.00     Kommentar fra Kriminalomsorgsdirektoratet ved

  • Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør avdeling forebygging, tilbakeføring og sikkerhet

10.00 – 10.15     Avslutning

Rapport: Kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger og virkninger av straff

Påmelding:

For fysisk oppmøte, send e-post til ida.austad@jd.dep.no innen onsdag 15. juni kl. 10.00.