Lavere elavgift de første tre månedene i 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vintermånedene i Norge er kalde og mørke. Dette er den årstiden da de fleste av oss bruker mest strøm. Med de høye strømprisene vi har hatt det siste året mener regjeringen det er riktig å ha redusert elavgiften i perioden januar, februar og mars 2023, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Stortinget vedtok den lave «vintersatsen» i 2023 i går. Den alminnelige satsen i elavgiften vil reduseres fra 15,41 øre per kWh til 9,16 øre per kWh med virkning fra årsskiftet og ut mars 2023. Fra og med 1. april 2023 vil det være alminnelig sats som vil gjelde ut 2023. Den alminnelige satsen ble redusert i forbindelse med behandling av statsbudsjett for 2022. I samme budsjett var det og lavere vinteravgift.

Reduksjonen i avgiften vil i all hovedsak komme norske husholdninger til gode, men også bedrifter som bruker strøm ilagt elavgift med alminnelig sats til gode, bl.a. i varehandel og tjenesteytende sektor.

– Redusert elavgift kommer i tillegg til statens strømstønadsordning som er blant Europas beste, og som allerede tar en betydelig del av strømregningen når spotprisen overstiger 70 øre kWh. Samlet gjør disse grepene at folk kan møte vinteren med trygghet om at staten tar en stor del av strømregningen, sier Vedum.

Regjeringen har innført en strømstønadsordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Utbetalingene under ordningen i 2023 anslås til 44,7 milliarder kroner, som gjelder husholdningenes strømforbruk i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 mrd. kroner.