Lavere engangsavgift for rullestoldrosjer trer i kraft

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Den nye avgiftsgruppen i engangsavgiften for rullestoldrosjer trer i kraft fra 1. juli. Engangsavgiften utgjør om lag 40 prosent av avgiften på ordinære personbildrosjer.

Engangsavgiften for rullestoldrosjer reduseres nå til nivået som gjaldt før 2019. Dette vil for eksempel kunne innebære at avgiften på en universelt utformet Volkswagen Caravelle, som skal brukes som drosje, reduseres fra om lag 310 000 kroner til om lag 170 000 kroner.

– Som finansminister har jeg et mål om å få et mer rettferdig avgiftssystem, som gjør hverdagen lettere for både drosjeeierne og de som er avhengig av rullestol. Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer vil bidra til regjeringens målsetning om å sørge for et godt drosjetilbud over hele landet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.


Bakgrunn

Da Solberg-regjeringen fjernet den lave satsen i engangsavgiften for drosjer i 2019 økte også avgiften på drosjer som brukes til transport av rullestolbrukere. Dette rammet særlig personbildrosjer med universell utforming. Disse bilene har blant annet vært viktige for rullestolbrukerne i distriktene, hvor transporten må dekkes av biler som også kan brukes til vanlig drosjekjøring.