Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Leve hele livet - Nå starter det!

Gjennomføringskonferanse for Leve hele livet 5. november 2018 Kristiansand

Kjære alle sammen!

 

Når jeg snakker med eldre, er det ett ord som går igjen.

Det er ikke penger.

Det er ikke ressurser.

Det er ikke teknologi heller.

 

Det er trygghet.

De eldre ønsker seg trygghet. 

Og det gjør vi jo alle.

 

Men trygghet- hva er egentlig det?

Å være trygg kan være å føle seg elsket, å bli sett,
å være omgitt av mennesker som bryr seg.

 

Det kan være en klem, noen vennlige ord.

De små, nære tingene.

De vi ikke kan vedta med lover.

De vi ikke kan kjøpe for penger.

Men som betyr så uendelig mye for den enkelte.

 

For meg er dette god eldreomsorg.

Og det er også målet med eldrereformen Leve hele livet.

 

Kjære alle sammen!

 

Det er en stor glede å være her!

Nå, dere, nå starter det!

Vi har jobbet med denne reformen i mange år:

Først med planlegging.

Så hadde vi dialogmøter rundt om i landet.

Før sommeren lanserte vi reformen.  

Og i de siste månedene har jeg reist rundt og presentert Leve hele livet.

Og nå begynner ting å skje. 

 

Leve hele livet har nådd ut til folk.
Det er masse engasjement der ute!

Jeg får spørsmål, kommentarer og innspill hver eneste dag.

Og mange er utålmodige etter å komme i gang.

Det er veldig bra!

 

Alle papirutgavene av Leve hele livet er revet bort.

Vi trykket opp 7000 eksemplarer – og har måttet bestille 7000 nye.

 

Og nylig gjorde et jeg søk på Google.

Jeg skrev: "Leve hele livet"
Vet dere hvor mange treff som kom opp?
Nesten 70.000

Tenk på det!

Det er altså skrevet 70.000 innlegg og artikler om Leve hele livet de siste årene.

 

For moro skyld søkte jeg på noen andre stortingsmeldinger om helse som har kommet de siste årene.

Deriblant meldingen "Én innbygger- én journal" fra 2012 – den gir 4000 treff.

Folkehelsemeldingen fra 2013, "God helse- felles ansvar", gir  6600 treff.

 

Leve hele livet gir altså 70.000.  

Det viser at denne reformen har truffet noe.

Den har vakt interesse – allerede før gjennomføringen har startet.

Leve livet har skapt begeistring, inspirasjon og nysgjerrighet.

Og hos noen litt frustrasjon.

 

Nesten hver uke leser jeg avisinnlegg om Leve hele livet.

Noen mener vi bør sette av mer penger.
Noen mener vi bør ha med enda flere tiltak.

Noen lurer på om Leve hele livet i det hele tatt er en reform.

 

Jeg tror ikke de helt har skjønt det!

Leve hele livet er en reform- men en annerledes reform.

Mange ministre før meg har forsøkt å gjøre eldreomsorgen i Norge bedre.

Ingen har klart det helt.

Derfor ville vi tenke nytt.

Derfor reiste vi ut til kommunene for å få innspill - i stedet for å skrive nok en stortingsmelding fra et kontor i hovedstaden.

Resultatet er 25 løsningsforslag og flere hundre eksempler som vi har hentet fra eldre og pårørende, frivillige og fagfolk - og som vi vet fungerer i praksis.

De gode eksemplene som løftes frem i Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre:

  • mat og måltider
  • aktivitet og felleskap
  • helsehjelp
  • og sammenheng i tjenestene

Men Leve hele livet handler om mer enn gode eksempler.

Den handler om å bygge et aldersvennlig samfunn.

Vi er allerede 1 million innbyggere over 60 år i Norge.
Og vi blir flere.

Tenk så mange ressurser som finnes i denne gruppen!
Tenk så mange av disse som vil og kan bidra i samfunnet.
Vi må gripe mulighetene dette gir.

Vi må skape et aldersvennlig samfunn.
Vi må legge til rette for at de som ønsker det, kan stå lenger i arbeidslivet.
Og for at alle eldre får brukt ressursene sine.

Den enkelte har også et ansvar selv.
Vi må alle planlegge for en aktiv og god alderdom - så langt det lar seg gjøre.
Vi må planlegge hvordan og hvor vi skal bo,
hvordan vi skal holde vennskap og bekjentskap ved like,
hvordan vi skal dyrke interessene, lidenskapene og grønnsakene og hvordan vi skal være med på å utvikle nabolaget og nærmiljøet.

Vi er mange som må samarbeide om å bygge aldersvennlige samfunn:
Både statlig, kommunal, privat og frivillig sektor må være med på å skape samfunn som inkluderer innbyggere i alle aldre.

Kjære venner!

Vi kaller Leve hele livet for regjeringens eldrereform.
Men løsningene kommer ikke fra regjeringen.
De kommer fra dere i kommunene.
Derfor er Leve hele livet kommunenes reform.
Det er deres reform!

Og nå, dere, nå starter arbeidet med å sette den ut i livet!
Og det må vi gjøre sammen.  

Som dere vet har kommunene ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, inkludert de eldre.
Staten har ansvar for regelverk og økonomiske rammer.

Jeg liker å kalle Leve hele livet for en verktøykasse med gode løsninger.

Alle løsningene passer ikke i alle kommunene.

Derfor legger vi opp til at kommunestyrene selv vedtar løsninger som passer for dem.

 

Vi har lagt noen redskaper i denne verktøykassen:

Kommuner som tar i bruk gode løsninger vil bli prioritert gjennom statlige øremerkede midler.

 

I neste års budsjett foreslår vi 48 millioner kroner til oppfølging av Leve hele livet. Pengene skal gå til å støtte og veilede kommunene med å planlegge og forberede seg til gjennomføringen.  

Kommunene vil få mulighet til å delta i læringsnettverk.

 

Og vi har fått i gang et samarbeid med Helsedirektoratet, KS og Fylkesmennene om å følge opp reformen. Det er vi veldig glade for!

Denne høsten arrangerer vi gjennomføringskonferanser.
Vi har vært i Tromsø, nå er vi i Kristiansand, vi skal også til Bergen, Trondheim og Oslo.

Mer enn 1000 personer har meldt seg på disse konferansene.

Det er utrolig gøy!

 

Kjære alle sammen!

 

Det er nå det starter!
Det er veldig flott å se at så mange har møtt opp her i dag.

Det lover godt for det videre arbeidet.

For dette er en jobb vi må gjøre sammen.

For at Leve hele livet skal bli en suksess, er jeg avhengig av dere.

Og av alle de andre som jobber med eldreomsorg rundt om i landet.

Jeg skal gjøre det jeg kan for å bidra med mine verktøy.

 

Hvis vi får til et godt samarbeid er jeg helt sikker på at vi kommer  til å lykkes.

Lykkes med å gi enda flere eldre det de ønsker seg:


Trygghet.

Trygghet til å leve livet fullt ut.

Ikke halve livet.

Men hele livet.

 

Jeg gleder meg til å høre på dere i dag!

 

Tusen takk for meg!

Til toppen